Het is juist die houding die bijdraagt aan verdere verwijdering tussen twee werelden die beide, naast uitwassen, ook veel goeds en waardevols in zich bergen. En die van elkaar afhankelijk zijn, hoe ongemakkelijk dat soms ook voelt.

Ribbink stelt terecht dat het christendom in essentie dezelfde oerwaarden vertegenwoordigt als de islam. Daarin ligt een belangrijke basis om de dialoog met moslims aan te gaan. Het is wonderlijk dat diegenen die voor zo’n dialoog pleiten vervolgens wordt verweten ‘dat ze in fabeltjes geloven’.

In het Westen hebben in de vorige eeuw kerken en geestelijken een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van economische concepten die tot doel hadden een rechtvaardiger economische orde te bereiken. Veel coöperaties, met als meest bekende voorbeeld de Rabobank, hebben hieraan hun ontstaan te danken. Dit illustreert dat er een goede relatie te leggen is tussen de waarden van een religie en de vorm van economische activiteiten.

In het Westen is die band tussen religie en ondernemerschap goeddeels verdwenen. Maar de behoefte aan een relatie tussen hogere waarden en economische concepten is gebleven. De belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen illustreert dit.

In de islamitische wereld is de relatie tussen religie en maatschappelijk leven nog wel sterk. Als je je niet laat misleiden door fundamentalistische interpretaties, biedt een analyse van de overeenkomsten tussen het islamitisch economisch systeem en het succesvolle concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen interessante aanknopingspunten voor meer samenwerking, meer groei en uiteindelijk meer omzet.

Op basis van die overeenkomsten wordt het gemakkelijker ook over de aanwezige verschillen te spreken. En te bezien hoe op die punten bruggen geslagen kunnen worden. Die verschillen hebben we in ons artikel van 20 april genoemd. Het is jammer dat Ribbink in zijn bijdrage aan dit debat op dat punt geen suggesties doet.

Willem Lageweg, directeur MVO

Nederland. Tamim Chebti, student bedrijfskunde en bestuurslid TANS