Deelnemers zien twee soorten bedrijven: bedrijven die door de crisis tot nieuwe inzichten komen, en aan productinnovatie (blijven) doen en bedrijven die verstarren en alleen met kostenreductie als reactie komen. Ook voor MVO-gezinde bedrijven blijft kostenreductie in de lastige markt vaak nog de sturende factor boven alles. Al met al is de aandacht voor energiebesparing gestegen en die voor milieu-innovaties zeker niet afgenomen, zo stelt men.

Dezelfde vraag is gesteld in een breder onderzoek naar duurzaam ondernemen onder 600 MKB-bedrijven in de provincie Gelderland. Adviesbureau DHV voerde dit onderzoek uit in opdracht van de provincie Gelderland. Bijzonder is dat het overgrote deel van deze ondernemers (meer dan 70%) aangaf dat de crisis niet van invloed is op hun duurzaam ondernemen activiteiten. Dit antwoord kwam zowel van “koplopers”, “middenmoters” als “achterblijvers” op MVO-gebied. Daar waar de crisis wel invloed mocht hebben, blijken de zogenaamde subtoppers en koplopers juist meer te doen (zo’n 20%), in tegenstelling tot minder actieve bedrijven. Deze geven aan door de crisis minder te doen (zo’n 15%).

Wat ondernemers doen of van plan zijn is innovatieve productontwikkeling (koplopers), het treffen van energiemaatregelen (middenmoters) of het aanboren van netwerken (achterblijvers). Een probleem dat gesignaleerd wordt, is het verkrijgen van geld/krediet voor duurzame investeringen.

Het is positief dat we hieruit voorzichtig mogen concluderen dat de meeste ondernemers de winst van duurzaam ondernemen inzien en zich hierin niet laten beïnvloeden door de huidige economische crisis. Duurzaamheid is “here to stay”. Daar waar die invloed er wel is zien koplopers juist kansen om zich te onderscheiden, terwijl achterblijvers zich geremd voelen om in actie te komen. Het lijkt er ook op dat de koplopers het in ieder geval beter doen door de crisis heen en minder gevoelig zijn voor economisch tegenwind