Over Investors in People.

Investors in People (IiP) is een verbeteraanpak en standaard voor het bevorderen van ‘sociale innovatie’ en ‘leven lang leren’ in organisaties. Deze thema’s staan hoog op de beleidsagenda’s van overheden en werkgevers- en werknemersorganisaties. Om deze thema’s te vertalen naar het bedrijfsleven heeft het Ministerie van Economische Zaken het van oorsprong engelse ‘keurmerk’ IiP 5 jaar geleden naar Nederland gehaald. De licentie werd toen eigendom van Syntens.

Investors in People verleent ondersteuning bij innovatie van arbeidsorganisaties en het verbeteren van de bedrijfsprestaties, door maximale benutting van competenties en ontplooiing van talent. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een netwerk van gekwalificeerde adviseurs en assessoren. Hoewel inmiddels bijna 200 organisaties in Nederland de IiP-erkenning hebben verworven, is op basis van een evaluatieonderzoek (2005) geconcludeerd dat samenwerking met een andere kennispartner de dienstverlening aan organisaties verder kan verbeteren. TNO Bedrijven is de meest geschikte kandidaat gebleken vanwege de ervaring met soortgelijke certificerings- en adviesorganisaties en de aansluiting bij het onderzoek van TNO.