Het klinkt bijna aandoenlijk. ‘We hopen dat de markt het wil accepteren, maar je weet het natuurlijk nooit.’ Aan het woord is Albert Jan Sijthof van Aglink, een verzameling van verschillende bedrijven die allemaal iets met duurzaamheid en gezondheid te maken hebben.

Hij is naar Nijmegen gekomen om geld bijeen te garen voor enkele initiatieven. In de tien minuten die hem ter beschikking staan, legt hij één project wat nader uit: Easyfood. Het gaat om een ‘revolutionaire’ manier van maaltijdvoorziening. De omzetverwachtingen zijn dan ook ‘hoog gespannen’. Dit jaar wordt naar verwachting voor 6 mln verkocht, maar dat kan oplopen naar 800 mln op langere termijn, zo laat Sijthof weten. Hij zegt het met dezelfde terloopsheid waarmee hij toegeeft dat de risico’s groot zijn en ‘dat je het natuurlijk nooit allemaal van tevoren weet’.

Het is in ieder geval niet het gelikte verhaal van de zoveelste ondernemer die bij een bank aanklopt met een niche product voor de markt van mobiele telefonie of internet. De ogenschijnlijke onbeholpenheid heeft in zekere zin iets ontwapenends. De bedragen waar om wordt gevraagd zijn ook niet overdreven hoog, maar desondanks serieus genoeg. Het gaat om bedragen die uiteenlopen van enkele tonnen tot enkele miljoenen guldens.

De groep van investeerders ten overstaan van wie het plan is gepresenteerd, is niet het type doorsnee bankier. Het zijn bijna stuk voor stuk vermogende particulieren die ‘nette’ dingen met hun geld willen doen. Niet dat ze daardoor met hun geld gaan strooien, daarop wil geen van hen zich laten betrappen, maar ze kijken eerst naar het soort bedrijf waar ze mee te maken hebben en pas daarna naar het bedrijfsplan.

Frank van Beuningen is een van hen. Hij vertegenwoordigt een groep particulieren die geld beleggen onder het veelzeggende acroniem PYMWYMIC (Put Your Money Where Your Mouth Is Company). Hij is met deze vorm van beleggen in aanraking gekomen in de Verenigde Staten. Van Beuningen: ‘Daar is het fenomeen van het Venture Capital veel verder ontwikkelt dan hier in Europa. Tijdens een van mijn reizen kwam ik in aanraking met een clubje mensen die zich bezighielden met het financieren van kleinere bedrijfjes met een duurzaam karakter. Daar was ik zeer van gecharmeerd.’

In Nederland heeft hij een groep van verwanten gezocht, een initiatief waaruit na verloop van tijd de organisatie Money meets Ideas is ontstaan. Op de bijeenkomst deze week in Nijmegen presenteerden twaalf bedrijven zichzelf. Money meets Ideas heeft deze ondernemingen gescreend en een voorselectie gemaakt. Eric Palmen van Participatienet.nl, een bedrijf dat bemiddelt in het reïntegreren van werklozen en arbeidsongeschikten, herinnert zich het eerste gesprek met de mensen van Money meets Ideas als zeer intensief. ‘Dat kan ik wel schudden’, was zijn eerste reactie na het onderhoud indertijd. Uiteindelijk heeft hij toch de gelegenheid gekregen om zijn plannen toe te lichten.

Na de presentaties gaan de ongeveer veertig aanwezige ‘informele investeerders’, zoals ze worden aangeduid, in conclaaf met elkaar. Dit gebeurt achter gesloten deuren. Volgens Van Beuningen is dat de grote kracht van de ontmoeting. ‘We spreken dan in grote openheid met elkaar. Van bedrijf tot bedrijf wordt gekeken of er eventueel belangstelling bestaat. Mensen maken van de gelegenheid gebruik om te zeggen wat hen bevalt, maar ook wat hen niet zint. Soms kennen ze verhalen over eerdere initiatieven van de betreffende persoon, of kennen ze vergelijkbare bedrijven die in hun ogen beloftevoller zijn. Die discussie over en weer is heel stimulerend.’

Voor de meeste bedrijven blijkt wel belangstelling te bestaan vanuit de kant van de beleggers. Tijdens de afsluitende borrel in Nijmegen blijven de participanten daarover nog in het ongewisse. Een enkele investeerder laat wel doorschemeren dat er een afspraak aan zit te komen, maar helemaal zeker kun je er toch niet van zijn. Het is afwachten dus. Maar tevens ook voorbereiden. Want na het eerste bevrijdende telefoontje volgt het echte ‘due diligence’ werk.

Dan gaat er echt in de boeken gekeken worden of de belegging safe genoeg is. Want je kunt je geld wel investeren in bedrijven die de idealen hebben die je met de mond belijdt, die mond moet ook gevuld worden. Voordat daadwerkelijk tot betaling wordt overgegaan, zijn we wel weer een paar maanden verder.