Wereldleider in milieurapportages CDP publiceert het eerste Europese waterrapport in samenwerking met SUEZ en de Stavros Niarchos Foundation. In dit rapport wordt de huidige stand van zake met betrekking tot het watergebruik van bedrijven in Europa belicht.

Volgens het World Economic Forum is de internationale watercrisis de grootste dreiging waar onze planeet de komende tien jaar mee te maken gaat krijgen. Onder de watercrisis vallen onder andere; droogte, verhoogd risico op overstromingen en verslechterde kwaliteit van het water.

Om het probleem in kaart te brengen heeft het CDP aan 299 van de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven gevraagd te rapporteren wat zij doen tegen het verslechteren van de waterkwaliteit en hoe zij omgaan met watergebruik. 62% (186) van de bedrijven aan wie dit gevraagd werd is niet in staat om deze informatie aan te leveren. In Nederland zijn 13 bedrijven gevraagd om een waterrapport op te sturen. Slechts 38% (5 bedrijven) was in staat dit te doen. 80% van die bedrijven geeft aan zich bezig te houden met het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen omtrent water. Slechts 40% geeft echter aan de gehele supply chain te evalueren. Bedrijven die niet transparant zijn over hun waterbeleid lopen het risico om hun investeerders kwijt te raken.

Opvallend genoeg zijn het vooral de energie- en industriële bedrijven die het waterreport niet kunnen aanleveren. In 2015 reageerden respectievelijk slechts 13% en 16%  van de grootste beursgenoteerde bedrijven in deze sectoren op CDP’s jaarlijkse vraag naar het waterrapport. Dit gebrek aan transparantie is zorgwekkend, aangezien twee derde van de energiebedrijven (56%) aangeeft dat hun bedrijf gevoelig is voor waterrisico’s. Een kwart van deze bedrijven (25% en 22%) kreeg in 2015 zelfs al te maken met deze waterproblemen. Slechts één Europees bedrijf, Metsä Board, haalde de CDP Water A list*. Wereldwijd staan er slechts acht bedrijven op deze lijst (drie in Japan, twee in de USA en twee in Zuid-Afrika).

Cate Lamb, hoofd van het waterdepartement bij CDP, zegt: “Helaas is er voor water geen vervanging. Bedrijven die CDP’s waterprogramma gebruiken zullen snel het voordeel zien van een strategische aanpak van hun watermanagement op hun concurrentiepositie. Deze strategische aanpak kan investeerders aantrekken en het bedrijf veerkrachtiger maken. CDP’s Water A List laat in het bijzonder zien dat een aandachtigere aanpak van het waterbeheer uiteindelijk een voorsprong zal creëren voor bedrijven.”

Bijna twee derde van de respondenten (61%) identificeerden water als een reëel risico voor hun bedrijf. In totaal werden er 444 risico’s gemeld door Europese bedrijven, de meeste gevolgen zullen naar verwachting binnen nu en de komende drie jaar te merken zijn.

Download het rapport (engels, pdf)