Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het een juridische erkenning voor sociale ondernemingen introduceert. Social Enterprise NL juicht deze stap toe. Met deze BVm geeft het kabinet invulling aan haar ambitie uit het regeerakkoord voor “passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen” en geeft het vervolg aan de Initiatiefnota “Ondernemen met een maatschappelijke missie” van Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie).

Sterke behoefte aan betere (h)erkenning

Sociale ondernemingen zijn bedrijven met een primair maatschappelijke missie. Uit meerdere onderzoeken, waaronder het in opdracht van het ministerie van EZK uitgevoerde onderzoek van KPMG en Nyenrode (2020), komt naar voren dat sociale ondernemingen behoefte hebben aan meer (h)erkenning en dat bestaande juridische vormen niet passen. Voorzitter van Social Enterprise NL, Mark Hillen: “Sociale ondernemingen, die veelal opereren vanuit een BV, willen hun maatschappelijke missie op een erkende manier wettelijk vast kunnen leggen, aanspreekbaar zijn en  duidelijkheid naar de buitenwereld creëren. De introductie van de BVm is een belangrijke stap voor sociaal ondernemen in Nederland en daarmee naar voor de ontwikkeling naar een circulaire en inclusieve economie.”

Doorbraak in lange discussie

In 2015 adviseerde de Sociaal Economische Raad in haar advies over sociale ondernemingen verder onderzoek naar een ‘juridisch label’. In 2016 deed Social Enterprise NL, nadat bleek dat er onder haar leden een grote behoefte bestond aan een betere juridische positie, een pleidooi voor invoering van de BVm, een modaliteit als toevoeging op de bestaande BV. De WRR pleitte in 2018 voor betere (h)erkenning en de Universiteit Utrecht concludeerde in 2019 dat er goede argumenten zijn voor invoering van de BVm. Uit Europees onderzoek komt naar voren dat twee derde van de lidstaten een juridische vorm voor sociale ondernemingen hebben.

De volgende stap; het maken van de grote inrichtingskeuzes

Het succes van deze nieuwe juridische vorm wordt in eerste instantie bepaald door de mate waarin de inrichting passend is voor de ondernemers en hun stakeholders. Wat voor eisen op het gebied van transparantie, stakeholder betrokkenheid en eventuele winstbeperking worden er precies gesteld? Hoe werken het toezicht en aanspreekbaarheid van bestuurders? En in hoeverre is deze vorm echt vernieuwend? De balans vinden in deze keuzes is niet eenvoudig. Social Enterprise NL vindt het daarom een goede zaak dat er een onafhankelijke expertcommissie  is aangekondigd.

Over Social Enterprise NL

Social Enterprise NL verbindt en versterkt sociaal ondernemers, werkt aan een gunstiger ecosysteem, en wil iedereen inspireren om bij te dragen aan deze beweging. Social Enterprise NL is opgericht in 2012, het netwerk kent momenteel 405 aangesloten sociale ondernemingen.