De MVO Prestatieladder maakt vanaf 2018 een koppeling met de Sustainable Development Goals. We vroegen een van de betrokkenen om tekst en uitleg over het hoe en waarom achter deze keuze. Sjoerd Wester is werkzaam bij SGS en zet zich in voor de stichting achter de MVO Prestatieladder. Hij is onderdeel van de werkgroep Marketing, Communicatie en Events binnen de stichting MVO Prestatieladder.

“Wij denken dat de SDG’s meer richting geven aan de keuzes die je maakt. De MVO-P zit goed in elkaar, de structuur is opgesteld op basis van bekende internationale ISO normen. We merken dat de techneuten en MVO deskundigen er goed mee overweg kunnen en dat het goede handvatten geeft voor het communiceren en samenwerken met stakeholders. Het risico is dat het iets teveel een ‘speeltje’ blijft van de MVO techneut. We zien dat met name in de top van de bedrijven de uitgangspunten van de SDG’s sneller worden begrepen. Er zit minder technische taal in.”

Mag ik hieruit opmaken dat de SDG’s eigenlijk voor jullie een makkelijkere ingang zijn om bedrijven een certificeringstraject binnen te slepen..

“Je ziet dat in de markt heel veel organisaties bezig zijn met de SDG’s en dat is natuurlijk een heel mooie ontwikkeling omdat we willen dat zoveel mogelijk bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid. Het gevaar is dat ze misbruikt zouden kunnen worden voor ‘Green Washing’ omdat het heel makkelijk is om iets te roepen, maar het is veel ingewikkelder om concrete doelstellingen te definiëren en ook uit te voeren. Daar heb je een systeem voor nodig. SDG 17 zegt bijvoorbeeld dat; “regeringen, bedrijven, burgers en organisaties moeten samenwerken om alle doelen te behalen in 2030.” Maar hoe begin je? Wat is je aanpak? Welke acties verbind je eraan, hoe meet je het en hoe koppel je terug en verbeter je het? Dat missen de SDG’s en dat vult de MVO-P weer aan.

Hoe hebben jullie die koppeling gerealiseerd?

“De MVO-P is geschreven op basis van de ISO 26000, de integrale richtlijn voor het invoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Omdat een richtlijn zelfstandig niet geschikt is voor certificatie heeft MVO-P daar een toetsingskader omheen gezet dat overeenkomt met bijv. ISO 9001 certificatie. De normcommissie van de ISO 26000 heeft de koppeling gemaakt met de SDG’s. Wij hebben gezorgd voor de samenvoeging met de MVO-P.

Klinkt ook vrij technisch. In hoeverre maakt het stapelen van normen en kaders het verduurzamen van je organisatie nog efficiënter? Klinkt ook als een recept voor meer verwarring..

“We zagen bij bedrijven vaak twee stromen ontstaan. Algemeen beleid en MVO beleid. Dat willen we graag integreren. De SDG’s zijn al langer een gespreksonderwerp in de boardroom en de MVO-P is een gespreksonderwerp bij de MVO deskundigen. Door deze twee goed aan elkaar te koppelen kunnen ze elkaar versterken. Hierdoor ga je betere keuzes maken, als je die keuzes hebt gemaakt kun je die effectiever verbeteren, daar structurele actie op ondernemen en opnemen in de bedrijfsvoering. Daarbij geven de SDG’s meer invulling en beleving aan de purpose van de organisatie. Waarom bestaat je organisatie eigenlijk? En wat wil je bereiken?”

Wij nemen nu voor het gemak aan dat veel organisaties bezig zijn met de SDG’s. De realiteit is dat er veel meer organisaties zijn die nog niet eens van de Sustainable Development Goals of de MVO Prestatieladder hebben gehoord. Hoe zijn jullie van plan om die mensen te bereiken? Die heb je niet bereikt met de MVO-P boodschap. Nu met de SDG’s is je boodschap nog veel breder geworden.

“Wat we gezien hebben is dat SDG’s eerst de internationale, grote bedrijven hebben bereikt. Maar wat MKB Nederland eind 2017 heeft gezegd is dat dit één van de speerpunten van moet zijn als wij een internationale, gerespecteerde partner willen blijven. Duurzaam werken, duurzame producten maken en diensten verlenen wordt het exportproduct van NL voor de komende 10 jaar. Dit en successtories zoals de Verspillingsfabriek te Veghel die internationaal een systeemverandering veroorzaakt, heeft de aandacht van het MKB in het onderwerp vergroot. Er komt steeds meer vraag naar MVO kennis, hier willen wij bij helpen.”

Maar mensen die de MVO-P kennen of daarvan hebben gehoord, die hebben daar nu een bepaald beeld bij, dit is een nieuwe boodschap die je moet gaan communiceren is daar dan een plan voor?

“Eén van de uitdagingen is zichtbaarheid. Tot nu toe hebben we weinig exposure en daarom wordt het nog niet altijd goed begrepen. We opereren op verschillende sporen. Willen aanwezig zijn op verschillende platformen, de communicatie online verder stroomlijnen, meer samenwerken met andere partijen in dit domein maar ook naar bestaande relevante events om daar uit te leggen wat we doen. Zo zijn we 8 november te vinden op het Nationaal Sustainability Congres.

Jij bent al langer betrokken bij de stichting, hoe ervaar jij deze nieuwe impuls en deze nieuwe manier om te kijken naar de MVO-P en specifiek de SDG’s?

“Hiervoor vond ik het al een interessant schema, goed om mooie technische discussies over te voeren. Maar ik heb bij mezelf al gemerkt dat ik er nog veel enthousiaster door ben geworden. De SDG’s zijn zo algemeen geformuleerd dat je dat veel beter kan vastpakken, je voelt ze, ze raken je privé. Als je ‘zero hunger’ hoort dan weet je dat dat iets is waar je aan bij wilt dragen. Ik gaf laatst een presentatie over dit onderwerp bij mijn collega’s van SGS en ik merkte dat daar het enthousiasme ook heel groot was, veel groter dan 3 jaar geleden toen we een presentatie gaven over alleen de MVO P. Van technisch verhaal naar herkenning, men zag dat het iets is waar klanten, als organisatie en als persoon, inderdaad al mee bezig zijn.”