Wie is en wat doet Sander Haas?

Ik ben 33 jaar, vader van drie kinderen en ik woon net over grens in Duitsland. Maar deze zomer juich ik natuurlijk gewoon voor Oranje. Ik ben sinds bijna vier jaar de PR & Communicatiemanager van Asito. Daarnaast ben ik duurzaamheidsmanager. Deze combinatie past uitstekend, omdat ik van mening ben dat als je echt een verschil wilt maken, je anderen moet inspireren om ook een bijdrage te leveren.

Waarom is Asito eigenlijk met MVO aan de slag gegaan?

Toen ik drie jaar geleden het net ging ophalen bij Asito om te zien of er al iets gebeurde op het gebied van MVO, werd ik positief verrast. Overal in de organisatie werden al kleine en grotere initiatieven ontplooid die onder de noemer MVO kunnen vallen. Alleen werden deze niet zo gepresenteerd naar de buitenwereld. Men vond dit gewoon, zoals het hoort. Dat gaf mij de overtuiging dat mijn collega’s oprecht iets goed willen doen. Asito is een familiebedrijf dat 60 jaar geleden is opgericht door Joop van Riemsdijk. Eén van zijn uitspraken was: als je goed bent voor je mensen, zijn ze ook goed voor jou. Dit is in het hart van Asito gaan zitten. Dat is de basis van duurzaamheid binnen Asito. Het besef dat MVO bij Asito van binnenuit komt, was voor mij het moment om MVO actief uit te gaan dragen en verder uit te bouwen.

Wat zijn de belangrijkste MVO issues voor een schoonmaakbedrijf als Asito?

Asito is met 10.000 medewerkers een mensenbedrijf. Een deel van onze medewerkers werkt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De schoonmaakbranche is voor velen een eerste stap naar de arbeidsmarkt. Asito is zich bewust van deze rol en heeft als kernthema ‘zelfredzaamheid’ benoemd. Een belangrijk onderdeel hiervan is opleiding. Veel mensen krijgen bij Asito hun eerste echte diploma, dat is zo iets moois. Je geeft die mensen zo veel meer dan een certificaat. Je geeft trots. Er zijn talloze vakdiploma’s die mensen kunnen halen, naast de meer voor de hand liggende opleidingen zoals taalvaardigheden voor zowel allochtone als autochtone laaggeletterden. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de P van planet, maar de P van people is de grootste uitdaging.

Wat ziet u als de belangrijkste peers voor Asito op het gebied van MVO binnen en buiten uw sector?

Binnen de branche zien we dat een project als Hago Next goed wordt ontvangen. Buiten de branche kijken we vooral naar organisaties die hetzelfde doel hebben als wij, die ons inspireren. Denk aan koplopers als InterfaceFlor, Unilever en Albron. We werken graag samen met MVO Nederland en de Climate Neutral Group om elkaar te inspireren en verder te helpen. Op een wat kleiner niveau ben ik erg trots op Herman Media, een van de eerste digitale drukkers die volledig FSC gecertificeerd is. Bij hen kun je niet eens meer ‘niet-FSC’ papier krijgen. Ik hoop stiekem dat ze deze stap gezet hebben omdat wij zo druk bezig zijn met MVO. Dat wij hen geïnspireerd hebben.

Wat zijn de hardnekkige dilemma’s bij Asito op het gebied van MVO?

Een grote uitdaging is om al onze 10.000 medewerkers mee te krijgen. We zien dat ons MVO beleid steeds beter landt in de organisatie. Zeker nu we kunnen laten zien dat het ons ook iets oplevert. Trots, imago, inspiratie. Maar het blijft een grote klus om bij al deze mensen MVO tussen de oren te krijgen. Hiervoor beginnen we aan het einde van 2012 een nieuw ambassadeursproject dat de MVO-enthousiastelingen de mogelijkheid geeft een actievere bijdrage te leveren.

Wat vindt u van MVO systemen en certificering zoals ISO 26000 en de MVO Prestatieladder?

Wij hebben in een vakblad een artikel geschreven met de titel: Certificeren geeft geen garantie voor duurzaamheid. Het doel van certificeren in het algemeen is tweeledig. Aan de ene kant kun je aan de buitenwereld laten zien dat jouw organisatie de zaakjes goed op orde heeft. Aan de andere kant kun je er intern mee aan het werk; het geeft je inzicht in je huidige situatie en geeft je handvatten om verbeteringen aan te brengen. Een goed certificaat dekt deze beide onderdelen af. Men moet er alleen wel voor waken dat het certificaat op zich geen doel moet zijn. Duurzaamheid moet vanuit de organisatie komen, je moet doen wat bij je past op dit gebied. Een certificaat of richtlijn kan een geweldig handvat bieden, hulp om alle aspecten van duurzaamheid in beeld te brengen, een methode om aan de buitenwereld te laten zien wat je doet, maar het is geen doel op zich. Als je alleen dingen doet die volgens een bepaald certificaat moeten, met als enig doel het certificaat te behalen, is dat niet oprecht duurzaam.

Waar wil Asito zich vooral in onderscheiden op het gebied van duurzaamheid t.o.v. de concurrentie?

Het onderscheidend vermogen van Asito ligt op het vlak van de P van People. We hebben 10.000 mensen in dienst van meer dan 90 nationaliteiten. Daarnaast is de schoonmaakbranche vaak een eerste stap naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Asito wil hierin een actieve rol spelen. We hebben het project 1.000.000 kleuren in het leven geroepen dat deze doelstelling nastreeft. Onderdeel daarvan is het Nationaal Integratie Diner dat dit jaar op 4 september wordt gehouden. Alle organisaties kunnen hieraan meedoen. Doel van het diner is om mensen van verschillende achtergronden, verschillende ‘kleuren’, op een informele en prettige manier kennis te laten maken met elkaars cultuur. www.eenmiljoenkleuren.nl.

Wat is het 1.000.000 druppels initiatief en wat beoogt Asito daarmee?

1.000.000 druppels hangt samen met 1.000.000 kleuren. 1.000.000 druppels heeft tot doel om een miljoen mensen bewuster om te laten gaan met duurzaamheid, met een wat grotere focus op de P van Planet. Het project biedt concrete handvatten om duurzame keuzes te kunnen maken. Er worden duurzame tips verspreid via de digitale nieuwsbrief en Twitter. De website dient als kennisbank waar alle tips verzameld worden. Organisaties kunnen zich gratis aanmelden om hun medewerkers te betrekken bij duurzaamheid. De partners krijgen wekelijks een duurzame tip, de Druppel van de Week. Deze verspreiden ze onder hun medewerkers. Zo verduurzaamt de organisatie vanaf de werkvloer. Op de website www.eenmiljoendruppels.nl worden de partners gepresenteerd en kunnen ze hun duurzame projecten etaleren.

Asito zegt anderen te willen inspireren. Hoe doen jullie dat?

De basis is dat we laten zien wat we doen, zo transparant mogelijk. We communiceren liever niet over plannen en beleid, maar over concrete acties. Acties die anderen ook kunnen uitvoeren, of hen wellicht op ideeën brengen. We hebben verschillende uitingen. Via www.asito.com kunnen mensen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. We geven ook een MVO magazine uit, (VER)ANTWOORD. Dit dient tevens als ons MVO jaarverslag. Dit jaar staan er interviews in met ondere andere Willem Lageweg van MVO Nederland en Rob Heeres van Interfaceflor. Vanaf eind april kunnen geïnteresseerden het verslag via onze site aanvragen, of het digitaal bekijken op www.asitoverantwoord.nl. Ook organiseren we elk jaar een congres over duurzaamheid op een zo hoog mogelijk abstractieniveau. Dit congres is bedoeld om mensen te laten nadenken over duurzaamheid in hun organisatie. De afgelopen jaren hebben we sprekers gehad als Herman Wijffels,Willem Vermeend en Salem Samhoud.

Heeft u ook iets met duurzaamheid in uw persoonlijke leven?

Jazeker. Wij zijn thuis vooral erg scherp op verspilling. Lichten uit, verwarming lager, elektrische kookplaat vroeg uitzetten omdat hij toch nog heet blijft. En onze biobak is nog nooit vol geweest. Er wordt bij ons geen eten weggegooid. Schillen en resten vinden gretig aftrek bij honden, konijnen en kippen. We wonen in Duitsland, waar afvalscheiding verder gaat dan in Nederland. Plastic en blik worden apart opgehaald. Ook is de isolatie van nieuwe huizen geweldig. Natuurlijk kan het altijd beter. Met drie kleine kinderen is het wel eens makkelijker om de droger aan te zetten en pak je wat vaker de auto dan eigenlijk nodig is. Maar ik troost me met de gedachte dat ik me er in ieder geval schuldig over voel. Dat is een eerste stap naar verbetering.