Wie is en wat doet Koert van ’t Hof?

Hoofd Corporate Affairs bij Koninklijke Grolsch, 49 jaar oud, getrouwd, 3 dochters. Samen met mijn team verantwoordelijk voor het managen van de reputatie en de zogenaamde License to Trade van Grolsch in Nederland. Naast de interne en externe communicatie, de Public Relations, de corporate sponsoring en het alcoholbeleid valt hier ook het aansturen van en het invulling geven aan het Duurzaam en Verantwoord Ondernemen beleid onder.

Grolsch bestaat 400 jaar, heel duurzaam dus. Wat maakt Grolsch nog meer duurzaam?

Duurzaamheid zit bij Grolsch inderdaad in de genen. De brouwerij bestaat al vierhonderd jaar en de kernwoorden die ook het duurzaamheids denken en handelen van Grolsch door de jaren heen hebben bepaald, zijn Vakmanschap & Karakter. Dat betekent onder andere dat we onze eigen, soms misschien wat eigenzinnige beslissingen nemen en hebben genomen. Je kunt het duurzame karakter van Grolsch trouwens ook terug zien in de kleuren van ons logo. Wit staat voor de onberispelijke kwaliteit, groen staat voor natuurlijk en duurzaam en rood staat voor de passie en betrokkenheid!

Duurzaamheid is een hot thema bij de brouwers. Hoe onderscheid Grolsch zich van de anderen?

Grolsch maakt onderdeel uit van SABMiller, de op 1 na grootste brouwerijgroep ter wereld. Wij hanteren dan ook de mondiale duurzaamheidsstrategie van SABMiller, Prosper genaamd. Hierin wordt gewerkt op vijf verschillende thema’s; 1 het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik, 2 het stimuleren van sociale en economische groei, 3 de beschikbaarheid van water veiligstellen en het verbruik reduceren, 4 het verlagen van onze CO2 en het hergebruik van afval maximaliseren en tot slot 5 het verbeteren van duurzaam gebruik van landbouwgronden. Check voor meer info ook de website http://www.sabmiller.com/sustainability . Natuurlijk voeren we dit bij Grolsch op onze eigen wijze uit waarbij samenwerking met alle betrokken stakeholders, dus lokaal relevant, belangrijk en voor ons ook heel vanzelfsprekend is. 

Op welk onderdeel/thema is de afgelopen jaren de grootste winst behaald t.a.v. duurzaamheid?

Omdat we vanuit een duidelijke focus werken en hier ook al jarenlang mee bezig zijn, kan ik zeggen dat we op alle genoemde terreinen flinke stappen, dus grote winsten, hebben behaald. Spontaan vind ik het feit dat via ons biogas al ca 20% van het totale energie verbruik van Grolsch groen en duurzaam is wel een hele bijzondere! Daarnaast zijn we jaar op jaar in staat om ons water en energie verbruik  en onze CO2 zowel in de brouwerij als in het vervoer met ca 5% te reduceren. Ook in het kader van de circulaire economie kunnen we trots zijn op ons hoge recylcingspercentage; 99.8% van alles wat wij gebruiken in de brouwerij wordt hergebruikt in de keten. Denk dan aan ons bierbostel dat als veevoeder wordt gebruikt of aan het afval van onze etiketten ed dat in de baksteenindustrie wordt hergebruikt. Op het gebied van verantwoord alcoholgebruik werken we nauw samen met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland met de zeer succesvolle en langlopende BOB campagne, maar ook aan het regionale project Happy Fris van de 14 Twentse gemeenten, dat als doel had om het alcoholgebruik onder de 16, later 18 jaar, terug te dringen heeft Grolsch een mooie bijdrage kunnen leveren waar ik trots op ben!

Wat zijn nog de grotere duurzaamheidsthema’s waar nog winst te behalen is bij Grolsch?

Wij zullen ons onverminderd blijven inzetten op de eerder genoemde speerpunten; alcohol, sociale en economische groei, water en CO2. Het verder uitbouwen en actief beschikbaar maken van alcoholvrije en alcoholarme bieren, denk bijvoorbeeld aan Radler 0.0%, met name ook op onze evenementen waar veel jong volwassenen komen is een belangrijk commitment. Daarnaast willen we ook graag bijdragen aan het meer bekend maken en terugdringen van het zogenaamde Foetal Alcohol Syndroom (FAS). Dit is een levenslange aandoening van mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol. Ook zullen we extra initiatieven ontplooien om de sociale en economische groei in de regio waarin wij gehuisvest zijn verder te stimuleren en werken we in het kader van de inclusieve economie actief aan het integreren van de nieuwe Participatiewet en stimuleren we, wereldwijd de positie van vrouwen in het bedrijf waarbij we naar minimaal 30% streven in 2020.

Welk ander bedrijf en welke andere persoon inspireren je op het gebied van duurzaamheid?

Spontaan schieten er dan twee namen door mijn hoofd; Unilever en Paul Polman. Heel inspirerend om te zien hoe zij duurzaamheid als bedrijf wereldwijd oppakken en het persoonlijke commitment en de drive van Paul Polman is daarbij cruciaal.  Ik zie hier zeker ook sterke parallellen met SABMiller en onze CEO Alan Clark die een groot voorstander is van een volledig geïntegreerd businessmodel waar duurzaamheid een volkomen natuurlijke plaats heeft. De mondiale visie & purpose luidt dan ook “To be the most admired beverage company in the world, bringing refreshment and sociability, improve livelihoods and help build  local communities”.  Dit vormt ook de basis voor de Prosper duurzaamheidsstrategie.

Is de aandacht voor duurzaamheid ook anders komen te liggen na de overname van SABMiller? 

Duurzaamheid zit, zoals al eerder gezegd, in de genen van Grolsch. Dus ook in de tijd voordat we onderdeel zijn geworden van SABMiller, was de aandacht voor duurzaamheid binnen Grolsch al groot; op sociaal gebied, zorg voor de werknemers en de omgeving, op verantwoord alcoholgebruik voor eigen werknemers en onze consumenten en natuurlijk in de kwaliteit van ons product, de beste ingrediënten, zorgvuldig en met respect voor de natuur geselecteerd. Daarnaast heeft SABMiller zeker ook op duurzaamheidsgebied extra’s gebracht. Met name het feit dat we onderdeel zijn van een wereldwijd bedrijf met een open, samenwerkende cultuur zorgt ervoor dat er veel informatie en zogenaamde ‘best practices’ worden uitgewisseld die heel inspirerend en motiverend werken.

Gaat Grolsch ook in de toekomst stappen zetten naar andere waardebepaling (b.v. TruePrice?)

Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier in ieder geval voor Grolsch nog niet echt over heb nagedacht. Mijn kennis hierover is dan ook vrij beperkt. Op basis van wat ik wel weet denk ik dat dit zeker een inspirerende gedachte en route is, maar dat dit ook een zeer forse uitdaging zal zijn om dit in bestaande financiële, businessmodellen in te brengen. Dus nee, dit staat vooralsnog niet op ons lijstje voor de toekomst, maar wie weet wat de toekomst ons gedreven door Vakmanschap en Karakter zal brengen!

Wat maakt Grolsch “het groenste biertje”?

Grolsch is drie jaar op rij door de organisatie Rank-a-Brand uitgeroepen tot het meest groene biertje van Nederland. Zij hebben daar hun eigen methode voor ontwikkelt die natuurlijk terug te vinden is op hun website http://rankabrand.nl/bier-merken .Grolsch scoort hier de no 1 positie omdat we volgens dit onderzoek het meest allround zijn en zowel goed scoren op CO2 uitstoot, energie- en waterverbruik, grondstoffen en verpakkingen. Voor water realiseerden we bijvoorbeeld afgelopen jaar een verbruik van 3.35 ltr per liter bier, een reductie van opnieuw -5.4%, terwijl het branche gemiddelde zo rond de 6 ltr/ltr ligt. Ook het aandeel groene, duurzame energie via biogas, met 20% draagt hier zeker aan bij. We zijn als Grolsch erg blij en trots op deze externe waardering.

Speelt duurzaamheid ook een rol in je privéleven? 

De rol van duurzaamheid in mijn privéleven is langzaam gegroeid en groeit nog steeds. Omdat ik er vanuit mijn functie en rol veel mee bezig ben, praat je er thuis ook meer over met elkaar. En ook thuis werkt het dan hetzelfde als op je werk bij mij, als je er mee bezig bent en er aandacht voor hebt, groeit het ook bijna vanzelf. Vorig jaar hebben we als gezin bijvoorbeeld ook meegedaan aan een energie initiatief dat het duurzaamheidsteam van Grolsch opgezet had in samenwerking met de Watcher organisatie https://www.wattcher.nl/ Het bewust worden van je energie verbruik in huis en de besparingen die je in een periode van enkele weken als gezin met elkaar kunt realiseren, hebben zeker ook bijgedragen aan een verder groeiend besef en belang van duurzaamheid in ons eigen leven en leidde ook tot mooie gesprekken aan tafel die veel verder gingen. Daarnaast wordt ik natuurlijk ook gewoon ouder en besef je ook steeds meer en beter hoe kwetsbaar onze aarde is en hoe zuinig en verantwoord we daar met elkaar mee om moeten gaan! In die zin ondersteun en versterk ik hierbij dan ook graag de oproep en boodschap die Wubbo Ockels ons heeft nagelaten.