Wie is Jan van der Zouw?

U interviewt mij op een bijzonder moment; na een loopbaan van 12 jaar bij ERIKS neem ik eind juni afscheid als bestuursvoorzitter bij deze prachtige onderneming. ERIKS is een typisch business-to-business bedrijf, dus misschien niet bekend bij alle lezers. We zijn een industriële toeleverancier met een uitgebreid assortiment werktuigbouwkundige producten en state-of-the-art materiaal- en toepassingskennis. Samen met onze klanten streven we naar het verminderen van downtime, adviseren we over het reduceren van inkoopkosten en bieden we milieu- en energiezuinige oplossingen. Wij leveren op maat talloze producten die in werkelijk allerlei toepassingen hun nut bewijzen. Kijk om u heen en het kan haast niet anders dat u producten ziet waarin onze producten verwerkt zijn. Denk aan afsluiters, afdichtingen, o-ringen, lagers, elektromotoren, kunststoffen, flenzen, industriële slangen en noem maar op.

Waarom is duurzaamheid van groot belang voor ERIKS?

De maatschappelijke en industriële aandacht voor de bescherming van onze leefomgeving vertaalt zich in grote mogelijkheden voor onze klanten. Steeds meer grote leidende industriële ondernemingen, die weer onze klanten zijn in sectoren zoals food, pharma en chemie, realiseren zich dat de versnelling naar duurzaamheid een onomkeerbare trend in de samenleving is, die kansen biedt voor versterking van hun positie. Zo lanceert Unilever het Sustainability Living Plan en wil zij de carbon footprint van haar producten gaan halveren. Philips maakt grote slagen in het veroveren van de markt voor energiezuinige producten. Ook waterleidingbedrijven, energiemaatschappijen en transportfirma’s formuleren indrukwekkende doelstellingen. Kijk naar de autobranche: de grootste groei zit in de categorie van zuinige auto’s. Dat is overigens niet verwonderlijk bij de almaar toenemende olieprijzen. Maar ook in de pharma of chemische industrie worden door bedrijven stevige duurzaamheidsambities afgekondigd. Duurzaamheid vertaalt zich steeds sneller terug en wordt werkelijk van economische betekenis. Bedrijven gaan het hun klanten steeds makkelijker maken te kiezen voor duurzaam. Dat zie je in de consumentenmarkt al wat langer, maar bereikt nu ook zeker de business-to-business markt. Wij helpen bedrijven dat waarmaken!

Hoe heeft ERIKS zijn duurzaamheidbenadering vormgegeven?

Als ERIKS zijn we met onze producten uitstekend in staat om onze klanten te helpen met het waarmaken van hun duurzaamheidsambities. Neem onze afdichtingen of afsluiters: door de hoge kwaliteit en uitstekende materiaaleigenschappen voorkomen we grote hoeveelheden lekkages en luchtemissies in de installaties van onze klanten. Denk ook aan elektromotoren; door het optimaliseren en het aanbieden van energiezuinige uitvoeringen kunnen onze klanten grote hoeveelheden CO2 uitstoot besparen. Als je je realiseert dat in een doorsnee fabriek soms honderden van onze producten zijn verwerkt, reken je duurzaamheidswinst dan maar eens uit. Vanuit dit besef hebben we onze duurzaamheidstrategie vormgegeven. Onze inspanningen zijn er op gericht om de toepassingen van onze duurzame producten in het assortiment van onze klanten te bevorderen. Om het hen makkelijk te maken te kiezen voor duurzaamheid, onderscheiden we deze producten met een apart, eigen ecolabel. Dat doen we voor zowel onze eigen merk producten als producten die we voor onze grote toeleveranciers op de markt brengen. Een ander voorbeeld is het reduceren van zogenaamde ‘downtime’ als gevolg van een langere levensduur. Naast een groot financieel voordeel is daar ook is milieuwinst mee gepaard. En een langere levensduur betekent ook minder afval. Tel uit je winst! In onze overtuiging is er als zodaning geen sprake van een balans zoeken tussen People, Planet en Profit, maar versterken ze elkaar juist.

Overigens willen we ook het goede voorbeeld geven. We gaan in onze grote vestigingen de ISO14001 norm voor milieumanagement implementeren en onze sociale en milieuprestaties eenduidig meten, verbeteren en extern rapporteren.

Wat zijn de grootste duurzaamheiduitdagingen of dilemma’s voor ERIKS?

Allereerst het exact berekenen van de CO2 winst van onze producten; die hangt namelijk van talloze wisselende factoren af. Wat is het referentieproduct, in welke cascade van applicaties vindt het product zijn toepassing, hoe is het onderhoud bij de klant, wat is de gebruiksintensiteit, hoe wordt het belast enzovoort, enzovoort. Dat is feitelijk ondoenlijk. In plaats daarvan hebben we besloten om systematisch het aandeel van ERIKS ecolabel producten te monitoren en te sturen op een gestage verhoging daarvan.

Tweede aspect is het feit dat producten van een hogere milieukwaliteit of beter veiligheidniveau soms in de aanschaf nog duurder zijn dan reguliere producten. De iets hogere aanschafkosten verdienen zich in het gebruik dubbel en dwars terug. Het steeds meer denken in Total-Cost-of-Ownership en het zoveel als mogelijk kwantificeren van de duurzaamheidswinst bij onze klanten leidt ertoe dat deze barrière makkelijker geslecht wordt.

Een derde uitdaging is om ook terug in de keten onze zaakjes goed op orde te hebben. In de eerste plaats bij de leveranciers van onze eigen merk producten die binnen onze invloedsfeer opereren. Uiteraard willen we dat ook zij zich committeren en handelen naar onze duurzaamheidprincipes. Dat vergt dialoog en nieuwe vormen van samenwerking die we graag samen aangaan. Door samen naar deze vraagstukken te kijken ontstaan er mogelijkheden die je als bedrijf alleen minder makkelijk kunt oppakken.

Wat is uw visie op de toekomst aangaande duurzaam ondernemen?

Ik ben ervan overtuigd dat de bedrijven die de uitdaging naar duurzaam ondernemen oppakken de winnaars van de toekomst zijn. De vraag om nog betere milieu-, energie of veiligheidsprestaties door ondernemingen en van producten is immers niets anders dan een roep om verandering en verbetering. Dat is voor een proactieve, technologiegedreven onderneming als ERIKS altijd de drijfveer voor innovatie geweest. Samen met de klant zoeken naar nog betere oplossingen voor hen. In partnership en samenwerking. Ja, noem ons gerust een beetje vakidioten met een passie voor technologie! Maar geloof me, de technologische ontwikkelingen kunnen nog een geweldige impuls geven aan de oplossing van nijpende duurzaamheidsuitdagingen waar we als samenleving voor gesteld staan! ERIKS is daar helemaal klaar voor!

Na zoveel jaar ERIKS, wat nu?

Ik blijf als adviseur betrokken bij ERIKS. Eerst maar eens een maandje op vakantie naar Frankrijk en daarna zie ik wel. Een volgende uitdaging meldt zich vast en zeker.