Wie is en wat doet Henk Voormolen?

Ik ben 45 jaar, geboren en getogen Alblasserwaarder, samen met Caroline gezegend met 3 kinderen en manager Duurzamer Ondernemen bij Albron uit De Meern.

Welke ambitie heeft Albron op het gebied van MVO/duurzaamheid?

Albron wil graag de meest duurzame grote foodservice-organisatie van Nederland zijn.

Wat zijn de drijfveren van Albron om zo actief met duurzaamheid aan de slag te gaan?

Duurzamer of maatschappelijk verantwoord ondernemen is niets nieuws voor Albron. We werken al ruim 100 jaar vanuit interesse, respect en oprechtheid voor de mensen om ons heen. Deze persoonlijke betrokkenheid is de basis voor onze manier van zaken doen. Onze overtuiging daarbij is dat investeren in People en Planet, op korte of langere termijn, ook resulteert in Profit.

Waarom is Albron met de CO2 Prestatieladder aan de slag gegaan? Is toch vooral voor de bouwsector?

We zochten naar een breed gedragen methodiek om onze CO2-voetafdruk in kaart te brengen en onze reductiedoelstellingen te monitoren. Toevallig komt de nu best beschikbare methodiek uit de bouw.

Albron heeft zowel gekozen voor ISO 26000 als MVO Prestatieladder. Waarom en met welk doel?

Wij hebben ISO 26000 gebruikt om ons MVO-beleid te herijken en verrijken. De MVO Prestatieladder heeft ons geholpen om dit beleid vervolgens goed te verankeren, concreet te maken en te monitoren. Wij hebben ervaren dat beide instrumenten heel goed complementair en in samenhang met elkaar kunnen werken.

Door sommigen is er weerstand tegen verworden van MVO tot “box-ticking” en “certificaten”. Wat is uw mening hierover?

Die weerstand is volledig terecht: MVO gaat over het zoeken van de juiste balans in al je dagelijkse processen en beslissingen en mag dus nooit verworden tot het afvinken van lijstjes. Goed opgestelde en gecontroleerde certificaten zijn niet meer dan een middel om heel beknopt te kunnen communiceren over het als organisatie doorlopen traject.

Waar wil Albron zich vooral in onderscheiden op het gebied van duurzaamheid t.o.v. de concurrentie?

Wij willen ons onderscheiden door onze gedreven en gedegen MVO-aanpak, onze positieve en praktische insteek en onze open en op samenwerking gerichte bedrijfscultuur.

Wat verstaat Albron onder “duurzame catering”?

Ik zou het niet weten, “duurzame catering” bestaat niet. Wel een manier van verduurzaamde catering die, zoveel als mogelijk en elke dag meer, oplossingen biedt voor de nadelige gevolgen van productie en consumptie op onszelf, anderen, natuur en milieu. Daarbij komen alle mogelijke thema’s voorbij en wat ons betreft niet in de laatste plaats gezondheid.

Neemt Albron zelf ook initiatieven richting het bewustwording van de klanten op het gebied van duurzaamheid?

Jazeker. In al onze communicatiemiddelen komt verduurzaming met de regelmaat van de klok naar voren. Mooie voorbeelden zijn onze acties tijdens de Fairtrade week en ons Duurzamer Ondernemen magazine dat jaarlijks verschijnt op de dag van de duurzaamheid.

Heeft u zelf ook iets met duurzaamheid in uw persoonlijke leven?

Gelukkig wel! Ook een duurzamere wereld begint bij jezelf. Ik ben al enige jaren een kleine decentrale energieproducent via een zonneboiler en zonnepanelen. Ons gezin behoort tot de groeiende groep flexitariërs. En als bevlogen paraglider kan ik onbezorgd zo lang mogelijk proberen te vliegen en genieten van de natuur!