Wie is en wat doet Han de Groot?

Duurzaamheid en ontwikkelingsvraagstukken zijn voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk. Altijd al geweest. Voordat ik vier jaar geleden bij UTZ Certified kwam als algemeen directeur, heb ik diverse functies bekleed bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, o.a. als plaatsvervangend directeur Natuur. Ook was ik ruim twaalf jaar verbonden aan Novib. Als Hoofd van Bureau Oost en Zuidelijk Afrika onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van Novibs projectbeleid. Mijn huidige functie bij UTZ is meer dan uitdagend; we zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot het grootste programma en keurmerk voor duurzaam geproduceerde koffie en cacao wereldwijd. We hebben ook een thee-programma, dat is  nog een stuk kleiner.

Welke rol speelt UTZ Certified bij het verduurzamen / MVO van
bedrijven?          

Een directe en belangrijke rol. Door UTZ gecertificeerde grondstoffen in te kopen, dragen bedrijven zichtbaar bij aan een betere toekomst van de boeren, hun gezinnen en onze aarde.

Waarom gaan bedrijven met UTZ Certified in zee?

Om verschillende redenen. Belangrijkst is denk ik dat ons duurzaamheidprogramma betrouwbaar is én op grote schaal bewezen positief  bijdraagt. Daarnaast hebben wij een goed traceerbaarheidsysteem.Traceerbaarheid en transparantie zijn sleutelbegrippen, en vinden onze partners uiteraard belangrijk. Verder werken we  kostenefficiënt,en hebben we een marketingstrategie waarin de merken centraal staan. Wij communiceren dus primair met onze partners. Zij vertellen vervolgens het UTZ-verhaal, als zij dat willen.

Wat betekent het UTZ-programma concreet voor de koffie-, thee- en cacaoboeren?

Uit ons impactrapport 2014 blijkt dat boeren die aan het UTZ-programma deelnemen veelal betere oogsten hebben en hogere inkomsten realiseren. Daar gaat het ons natuurlijk om: boeren en hun gezinnen betere perspectieven bieden. Als een koffieboer in Guatemala, of een cacaoboer in Ghana een beter leven en betere vooruitzichten heeft, doen wij ons werk goed. Belangrijk is daarnaast dat we met ons programma zorgen voor een beter milieu. Dat is ook veel waard.

Wat is de basis van het succes van UTZ Certified, inmiddels het grootste duurzaamheidsprogramma en keurmerk voor koffie en cacao wereldwijd?

Onze formule spreekt niet alleen kleine maar ook grootschalige bedrijven aan: zowel in de landen van herkomst van koffie, cacao en thee als in de consumptielanden. Daardoor kunnen we duurzaamheid snel opschalen. Dat blijkt wel uit onze cijfers: we zijn 5 jaar geleden met ons cacao-programma gestart. In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot het grootste keurmerk voor duurzaam geproduceerde cacao. Van de wereldwijde cacao-oogst, wordt nu zo’n 22% duurzaam geproduceerd. Ongeveer de helft daarvan komt op conto van UTZ Certified. En dat onze aanpakt werkt blijkt ook uit tal van onderzoeken, die aantonen dat boeren belangrijke vooruitgang boeken.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor UTZ Certified in de komende jaren?

We moeten goed kijken naar wat er te leren valt uit deze eerste jaren. Bijvoorbeeld: hebben we wel voldoende de lokale overheden weten te mobiliseren? Zij zijn immers cruciaal voor de infrastructuur is een land: onderwijs, wegen, wetten over arbeidsrechten, noem maar op. Daarnaast moeten we er voor zorgen dat bedrijven, na de eerste jaren, hun aandacht niet gaan verleggen: een sector-verandering is een proces van de lange adem: stap voor stap de berg op, in goede samenwerking met anderen.

Wat zijn de grootste dillema¹s voor UTZ Certified?

Een permanent dilemma is te kiezen tussen schaal en individuele projecten: bij ieder nieuw initiatief moeten wij ons altijd afvragen; zou dit op den duur iedere boer iets goeds kunnen brengen? Voor schaalbaarheid zijn lage kosten en eenvoud van belang. Het gaat er tenslotte uiteindelijk om miljoenen boeren te bereiken. Maar altijd gecombineerd met stevige impact voor mens en milieu.

Een ander dilemma is onze eigen bekendheid. Eigenlijk scoren wij qua consumenten­bekendheid onder de maat. Tegelijk weten we: maar weinig consumenten letten bij hun aankoop bewust  op een keurmerk. Daarom kiest UTZ ervoor om het keurmerk bescheiden te positioneren zodat de koffie-, thee- en chocolademerken zelf de eer krijgen van hun duurzaamheidsbeleid.

Wie werken er bij UTZ Certified en wat is de belangrijkste drijfveer van medewerkers om hier te werken?

Op ons hoofdkantoor in Amsterdam werken circa 80 zeer betrokken medewerkers, met veel internationale ervaring, die vanuit werkelijk alle windstreken bij ons terecht zijn gekomen. De voertaal is Engels.

Daarnaast hebben wij vertegenwoordigers in alle werelddelen die het contact zijn voor de lokale boerencoöperaties en voor de trainers, die de boeren adviseren over de beste landbouwmethoden en bedrijfsvoering. Ik denk dat een belangrijkste overweging om bij UTZ te werken voor de meeste collega’s is om een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Op onze website vertelt iedere medewerker waarom hij of zij voor UTZ kiest. Inspirerend! (https://www.utzcertified.org/en/whoiswho/whoiswho)

Is UTZ Certified zelf ook MVO?

Natuurlijk! Dat zit in onze genen, en dat voel je als je bij ons binnenstapt. Zo is  ons kantoor ingericht met duurzame en gerecyclede materialen. We werken zoveel mogelijk zonder papier. Waarom iets printen als je digitaal kunt communiceren? En als we iets laten drukken, dan uiteraard op FSC papier en met goede inkt. Verder komt iedereen per OV of fiets naar kantoor. Onze missie gaat over duurzaamheid, dus dat begint bij onszelf en de keuzes die we maken.

Speelt duurzaamheid ook een rol in je privéleven?

Ik moet eerlijk zeggen dat het dagelijkse leven veel automatismen kent, en daardoo sta ik zelf lang niet altijd vooraan om mijn eigen leven duurzaam in te richten. Maar natuurlijk gaan de fiets en de trein ver boven de auto uit, scheiden wij ons afval netjes en trek ik liever een extra trui aan dan dat de kachel hoger gaat. Daar komt nu bij dat ik probeer minder vlees te eten. Vleesconsumptie is een evident grote belasting van de aarde. En gevarieerde groenten leveren verrassend lekkere en ook nog eens gezonde menu’s op.