Sinds juni heeft Solidaridad een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht Europa, Jan Karel Mak. Mak vervult deze functie als vrijwilliger: zijn brood verdient hij als bestuursvoorzitter van Deerns Group, een internationaal werkzaam ingenieursbureau. Wij gingen in gesprek met Mak en bespraken zijn rol, de veranderingen binnen Solidaridad en zijn geschiedenis.

‘Toen ik 12 was, las ik het eerste rapport aan de Club van Rome. Toen dacht ik: ik ga het milieuprobleem oplossen.’ De betrokkenheid bij het milieu is bij Mak sindsdien gebleven. Als geboren Amsterdammer vertrok hij naar Wageningen om daar Milieuhygiëne te studeren en de milieuproblematiek onder de loep te nemen. De Wageningen Universiteit beviel goed, hij bleef betrokken en is nu voorzitter van het Universiteitsfonds Wageningen. Bij zijn studenten roeivereniging legde hij contacten die hem uiteindelijk naar Solidaridad leidden.

Het belang van informatie

De rol van voorzitter is volgens Mak een paradoxale: aan de ene kant moet de Raad van Toezicht in de schaduw staan, maar aan de andere kant is betrokkenheid van groot belang. ‘Het werk wordt gedaan door de mensen in het veld en wij moeten ze daarbij niet in de weg lopen. Maar als het nodig is, moeten we alert zijn’, aldus Mak. De sleutel tot betrokkenheid is volgens hem informatie. Het is van belang om altijd op de hoogte te zijn, om zo op belangrijke punten te kunnen adviseren en om bij eventuele crisissituaties snel te kunnen optreden. Al hoeft de Raad van Toezicht volgens Mak dus niet iedere week zichtbaar te zijn, is het toch goed om elkaar binnen Solidaridad een beetje te kennen. Om die reden wil hij graag nader kennismaken met de organisatie in Utrecht. Naast Solidaridad heeft Mak zowel bij het Universiteitsfonds als binnen zijn eigen bedrijf een toezichthoudende functie.

Doorontwikkeling van Solidaridad

‘Wat ik binnen Solidaridad enorm boeiend vind, is de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt van een Europees hoofdkantoor met bijkantoren naar een werkelijk mondiaal netwerk.’ Deze ontwikkeling is recent en volgens Mak is daar nog wel een zekere kwetsbaarheid. Door het opzetten van dat netwerk, is het succes van Solidaridad afhankelijk van het functioneren van ieder onderdeel ervan. Om die reden is het goed om betrokken te zijn, op regionaal niveau én via de Internationale Raad van Toezicht (International Supervisory Board – ISB).

Andere tijden

De wereld waarin Solidaridad opereert is volgens Mak aan het veranderen: ‘De vrijwilliger die 30 jaar lang elke zaterdag in de voetbalkantine staat, sterft uit.’ Mak benadrukt dat mensen tegenwoordig niet meer hun leven lang doneren. Mensen willen het liefst een project waar ze zich een jaar volledig voor inzetten. Solidaridad moet hierop anticiperen door nieuwe manieren te ontwikkelen om mensen bij hen te betrekken, aldus Mak. De strategie na 2020 moet hierop focussen. Om deze uitdagingen aan te kunnen, is elkaar kennen en informeren van belang. Dit interview is een mooi begin.

Over Solidarid

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Solidarid heeft bijna 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten – van boer tot multinational – werkt de organisatie aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 8 regionale kantoren.

Foto: Wageningen University & Research 

(Eerder gepubliceerd op website Solidaridad)