Internationale bedrijven benoemen steeds vaker een Chief Sustainability Officer (CSO) om het thema duurzaamheid in het topmanagement te verankeren. Dat is de conclusie van de nieuwe “Chief Sustainability Officer”-studie van Strategy&, het strategieadviesbureau van PwC. Bijna 30% van de 1.640 ondervraagde bedrijven wereldwijd heeft een dergelijke rol al strategisch ingevuld op het eerste of tweede managementniveau. Nog eens 49% heeft een “CSO light” in dienst, die zich onder de hoogste twee managementniveaus bevindt of een beperktere reikwijdte heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In een internationale vergelijking komt Duitsland naast Frankrijk (57%), de VS (47%), India (44%) en het VK (37%) ook in de groep van duurzaamheidspioniers met een CSO-aandeel van 35%. In Nederland heeft 24% een CSO.

Van de geanalyseerde sectoren zijn het vooral de sectoren met een groot aandeel van maatschappelijke organisaties die al een grotere druk voelen van wettelijke voorschriften, investeerders en het publiek, alsook van de (sociale) media om meer duurzaamheid na te streven. Consumentgerelateerde industrieën met een grote vraag naar energie, zoals de consumptiegoederenindustrie (50%) of de chemische industrie (45%) en de olie- en gasindustrie (42%) nemen een leidende rol in bij de personeelsbezetting van CSO’s. Maar ook in andere sectoren lijkt het belang van een Chief Sustainability Officer toe te nemen. Alleen al in 2021 werden 68 corporate CSObenoemingen vastgesteld – meer dan in de vorige vijf jaar samen.

“De verschillende ESG-dimensies zijn een belangrijk evaluatiecriterium voor bedrijven geworden. De toegang tot financiering hangt niet alleen af van iemands ESG-transformatie, maar ook van de perceptie van het bedrijf op de talentenmarkt en bij het bredere publiek,” aldus Dr. Peter Gassmann, Global Leader of Strategy& en Global ESG Leader bij PwC. “Om geloofwaardig te blijven inzake duurzaamheidskwesties moeten bedrijven hun duurzaamheidsprojecten strategisch en operationeel bundelen in het topmanagement. De juiste leiding door een strateeg, die tegelijkertijd een brede kennis van duurzaamheid meebrengt, legt de basis voor een alomvattende herschikking.”

Dienovereenkomstig zijn ook de eisen voor duurzaamheidsfuncties in bedrijven aanzienlijk veranderd. Terwijl duurzaamheid jaren geleden een eerder ondergeschikte rol speelde en thema’s als CSR vooral op het vlak van communicatie aan bod kwamen, hebben de Chief Sustainability Officers van vandaag een veel complexere rol. De transformatie van ESG heeft invloed op alle gebieden van een onderneming en de CSO speelt een sleutelrol bij het definiëren en nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen. Voor succes op lange termijn in ESG-transformatie mag duurzaamheid geen add-on taak zijn binnen een andere divisie van het bedrijf, maar moet het gecentraliseerd worden in één persoon, idealiter op het eerste of tweede managementniveau.

Bij het invullen van CSO-functies hebben bedrijven wereldwijd tot nu toe vooral de voorkeur gegeven aan interne kandidaten (59%). Ongeveer één op de vijf maatschappelijke organisaties had vóór zijn of haar benoeming al een professionele zakelijke en duurzaamheidsachtergrond, en één op de twee stapte vanuit een andere functie op C-niveau over naar de nieuwe functie. Bij de invulling van de functie bereiken de bedrijven bijna gelijke kansen voor mannen en vrouwen: 48% van de benoemde maatschappelijke organisaties zijn vrouwen, 52% mannen.

Dat de invoering van een duurzaamheidsmanager de ESG-inspanningen in het bedrijf versnelt, blijkt uit de correlatie tussen de rol van de CSO en de ESG-scores: 98% van de bedrijven die in de duurzaamheidsranglijst van Refinitiv/Bloomberg met de hoogste cijfers (A+ tot A-) werden beoordeeld, had een eigen CSO of “CSO light”. Daarentegen had 52% van de ESG-achterblijvers (graad D+ tot D-) helemaal geen CSO.

Methodologie

Strategy& onderzocht 1.640 bedrijven uit 62 landen wereldwijd in de studie “Chief Sustainability Officer”. Ongeacht de feitelijke titel werden managers die in hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid, als CSO’s gedefinieerd. De studie werd aangevuld met kwalitatieve interviews met geselecteerde maatschappelijke organisaties van toonaangevende bedrijven wereldwijd.