‘Niet alles van waarde is weerloos’, is de ondertitel van het boekje met resultaten van het onderzoek naar Nieuwe Business Modellen. Hoogleraar Duurzaam Ondernemen (RU) Jan Jonker presenteerde op 27 en 28 juni de uitkomsten van het internationale onderzoek waaraan ruim driehonderd ondernemingen hebben deelgenomen. En zowel in de inspirerende presentatie van Jan Jonker, als tijdens de workshops van ondernemers die Nieuwe Business in de praktijk brengen, werd duidelijk dat een nieuwe blik op waarde essentieel is voor een nieuwe, duurzame manier van leven en ondernemen.

Meervoudige waardecreatie
Duurzaam ondernemen vormt in het huidige tijdperk een steeds belangrijkere uitdaging voor organisaties. Om dit te ondersteunen zijn Nieuwe Business Modellen (NBM’s) nodig. In deze modellen staat het concept van meervoudige en collectieve waardecreatie centraal – in tegenstelling tot traditionele modellen die vaak een enkelvoudig waardecreatieperspectief hanteren. Dit betekent dat transacties tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarde(n) genereren. 

Vervolg
De uitkomsten van het onderzoek naar Nieuwe Business Modellen zijn veelbelovend. Deze laten zien dat het mogelijk is een nieuw business model te bouwen. In de periode najaar 2013 – voorjaar 2014 willen we daarom een vervolgtraject starten vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. Ambitie van dit traject is een operationele en praktische uitwerking van een nieuw model.