Initiatiefnemers
De werkgroep duurzame energie van BORT Tilburg heeft het project windenergie Tilburg voorbereid. In deze werkgroep participeren vertegenwoordigers van de bedrijven op Tilburgse bedrijventerreinen. Bijzondere partner is het bedrijf FUJIFILM, waarvan de plannen in een vergevorderd stadium zijn. Ook de gemeente Tilburg heeft zich bij het project aangesloten. De ondertekening vond dan ook plaats door vertegenwoordigers van deze drie partijen: Rob Koster voorzitter van Het BORT, maar hij liet zich vervangen door de penningmeester Bart van der Pant, wethouder Duurzaamheid Marieke Moorman en de president van FUJIFILM Manufacturing Europe, Peter Struik.

Veel interesse
Op 23 oktober hielden de initiatiefnemers een informatief inloopuurtje. Omliggende bedrijven en de maatschappelijke organisaties konden zich op de hoogte stellen van de plannen. In een informele setting lichtten de initiatiefnemers en deskundigen de plannen toe en beantwoordden de vragen. In de presentaties was te zien dat windenergie is een kansrijke optie om onafhankelijker te worden van de olie-industrie, CO2 te reduceren en een stabiele energieprijs te garanderen voor een langere periode. Bedrijventerreinen zijn een logische plaats om windturbines neer te zetten, in plaats van turbines los her en der in het landschap verspreid.

De aanwezigen waren nieuwsgierig en stelden kritische vragen over energieopbrengst, hoogte, slagschaduw, geluid en dergelijke. Er was een positieve grondhouding, ook van de gemeente, provincie en maatschappelijke organisaties. Meerdere vertegenwoordigers van bedrijven op de Vossenberg wilden informatie ter bepaling van een eventuele deelname aan het project.