De nieuwe Albert Heijn-winkel in Tilburg aan het Piusplein is na de verbouwing nog duurzamer. De winkel in Tilburg bespaart meer energie door het afdekken van de schuine, lage koelingen. Daarbij is bij de verbouwing ruim 70% van de inventaris en ruim 60% van de materialen zoals vloeren, wanden en het plafond hergebruikt. Albert Heijn introduceert hiermee de nieuwe standaard voor winkelverbouwingen waarbij het merendeel van alle (ver)bouwwerkzaamheden circulair worden uitgevoerd en de nieuwste technieken worden gebruikt om nog meer energie te besparen.

Sinds 2018 heeft Albert Heijn in de eigen winkels al 92% CO2-uitstoot bespaard. Het gebruik van Nederlandse windenergie, gasloos verwarmen, LED-verlichting, afdekken van koelingen, hergebruik van materialen en de nieuwste, duurzame bouwtechnieken zorgen ervoor dat veel winkels steeds duurzamer zijn.

Eind 2023 zijn alle winkels van Albert Heijn gasloos. De winkel in Tilburg wordt ook verwarmd door de restwarmte van koudemiddelen waardoor ook hier geen gasinstallatie meer nodig is. Daarnaast is de winkel in Tilburg uitgerust met LED-verlichting. Dit sluit aan bij de eerder aangekondigde vervanging van alle lichtbronnen door LED aansluitend op de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’

Hergebruik materialen

In de winkel in Tilburg gaat Albert Heijn nog een stap verder. Naast alle energiebesparende maatregelen, stonden bij de verbouwing hergebruik en toepassing van duurzamere materialen centraal. Zo zijn de binnenwanden niet meer van gips maar van vlas en zijn de vloer, wanden en het plafond opgeknapt en opnieuw gebruikt. Materialen die in deze winkel niet meer gebruikt worden, hebben een nieuwe bestemming gekregen of zijn gerecycled tot nieuwe grondstoffen.

Alle eigen winkels CO2-neutraal

De verbouwing in Tilburg is een voorbeeld van hoe Albert Heijn winkels vanaf nu gaat verbouwen. “De duurzame weg is de weg naar de toekomst. In 2025 willen we dat alle eigen winkels volledig CO2-neutraal zijn. Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe bouwtechnieken die ervoor zorgen dat we zuinig omgaan met energie. De verbouwing van de winkel in Tilburg laat zien dat we goed op weg zijn om onze ambities voor energiebesparing en CO2-reductie waar te maken”, aldus Rob Heesen, directeur foodservice en concepten bij Albert Heijn.