Intel publiceert zijn jaarlijkse Corporate Responsibility Report en gaat daarmee in op de voortgang die Intel in de afgelopen tien jaar heeft geboekt omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Zo zet Intel in op onder andere het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, het voorzien van lokale gemeenschappen van schoon (drink)water en het zorgen voor een gelijke beloning voor mannen en vrouwen binnen zijn wereldwijde personeelsbestand.

Daarnaast stelt het rapport een nieuwe strategie en doelstellingen voor 2030 vast om de voortgang de komende tien jaar door te zetten. Onder deze doelstellingen vallen het bereiken van een netto positief effect op waterverbruik, het gebruik van honderd procent groene energie en zorgen dat er zero waste naar stortplaatsen gaat op de wereldwijde productielocaties van Intel. Ook het verdubbelen van het aantal vrouwen en ondervertegenwoordigde minderheden in leidinggevende functies, en het vergroten van de impact van de mensenrechtenprogramma’s binnen Intel’s leveringsketen vallen onder de doelstellingen.

Intel heeft voor het eerst Global Challenges gedefinieerd om uitdagingen aan te pakken, die alleen kunnen worden opgelost door samen te werken met grote organisaties, industrieën en landen. Deze Global Challenges gaan verder dan Intel’s eigen activiteiten op het gebied van resources, expertise, wereldwijde aanwezigheid en invloed.

Bob Swan, CEO van Intel: “De wereld heeft te maken met uitdagingen die we elke dag iets beter begrijpen naarmate we meer data verzamelen en analyseren. Echter, zonder collectieve reactie blijven deze uitdagingen ongecontroleerd toenemen. Of het nu gaat om klimaatverandering, grote digitale verschillen over de hele wereld of de huidige pandemie die al onze levens overhoop heeft gegooid. We kunnen deze uitdagingen aanpakken, maar alleen door samen te werken.”

Intel heeft toegezegd verschillende sectoren, overheden en gemeenschappen de komende tien jaar te betrekken bij de aanpak van drie specifieke Global Challenges.

Intel heeft toegezegd verschillende sectoren, overheden en gemeenschappen de komende tien jaar te betrekken bij de aanpak van drie specifieke Global Challenges.

De revolutionering van gezondheid en veiligheid met technologie

  • Intel zal samenwerken met partners in de gezondheidszorg, life sciences en overheid om technologie toe te passen in strategische productie-, transport- en gezondheidszorginitiatieven, inclusief de versnelling van ziektebehandelingen en het verbeteren van de gezondheidszorg. Onderdeel van de bijdrage is het onlangs aangekondigde Pandemic Response Technology Initiative, dat gebruikmaakt van cloud-, artificial intelligence- (AI) en high-performance technologie-oplossingen voor betere diagnose, behandeling en genezing van COVID-19. Ook helpt het initiatief bij een betere voorbereiding op toekomstige pandemieën.
  • Intel vindt dat de veiligheid van zelfrijdende voertuigen een gemeenschappelijk doel moet zijn en zal daarom een wereldwijde coalitie van marktleiders samen brengen. Samen met de autobranche en overheden wil Intel het aantal verkeersdoden omlaag brengen door zelfrijdende voertuigen veiliger te maken. De ontwikkeling van nieuwe veiligheidstechnologieën en -standaarden, die duidelijkheid bieden over wat het betekent voor een zelfrijdend voertuig om veilig te rijden, moeten hieraan bijdragen.

Technologie en digitale vaardigheden voor iedereen toegankelijk maken

  • Intel zal samenwerken met andere bedrijven om de sector-brede adoptie van inclusieve bedrijfsactiviteiten te versnellen. Dit is mogelijk door een Global Inclusion Index-standaard te creëren en implementeren. Met behulp van gemeenschappelijke data stelt deze index de sector in staat de voortgang te monitoren op bijvoorbeeld het vlak van meer vrouwen en minderheden in senior en technische rollen, toegankelijke technologie en gelijke beloning. Intel en Lenovo werken al samen om met de hulp van Chief Diversity en Inclusion Officers en HR-professionals een transformatie op dit gebied te bewerkstelligen.
  • Intel zal samenwerken met overheden en gemeenschappen om de digitale verschillen in de wereld te verkleinen en technologische vaardigheden toegankelijker te maken die nodig zijn voor huidige en toekomstige functies. Een voorbeeld hiervan is het Intel® AI For Youth-programma, dat voorziet in een Artifical Intelligence-lesprogramma en bijbehorende middelen voor meer dan 100.000 middelbare-school- en MBO-leerlingen in tien landen. Het programma wordt continu uitgebreid. In 2030 wil Intel samenwerken met overheden in tenminste dertig landen en 30.000 instanties wereldwijd. Hierdoor kunnen naar verwachting meer dan dertig miljoen mensen getraind worden op AI-vaardigheden.

Klimaatneutrale computing om klimaatverandering te bestrijden

  • Intel zal samenwerken met pc-fabrikanten om de meest duurzame en energie-efficiënte pc ter wereld te creëren. Een pc die bij zowel het ontwerp als het gebruik geen CO2 en afvalproducten voortbrengt of water verbruikt. Het bedrijf doet onderzoek naar een sustainability roadmap, inclusief de toepassing van sensortechnologie om energieverbruik te verminderen, samenwerking met materiaalleveranciers om recyclebare verpakkingen te maken en op langere termijn energie-efficiënte architecturen te ontwikkelen.
  • Intel zal samenwerken met de branche en beleidsmakers om technologie toe te passen om zo de uitstoot van broeikasgassen door ‘high-impact’-sectoren te verlagen.

Technologie draagt niet alleen bij aan doorbraken, maar speelt ook een belangrijke rol in de wereldwijde gemeenschappen, overheden en diensten waar mensen elke dag op vertrouwen voor het oplossen van huidige – en toekomstige – crises.

Swan: “Intel en veel andere bedrijven uit technologie-gedreven sectoren zien een kans om onze Research&Development, creativiteit, expertise en invloed te gebruiken om samen te werken aan deze kritische problemen. Op die manier worden we nog sterker en relevanter. Intel heeft altijd als doel gehad wereldveranderende technologie te creëren die het leven van iedere persoon op aarde verrijkt.”

Met een wereldwijd bereik, een sterke toeleveringsketen en strategische partnerships in de hele branche zet Intel zijn unieke combinatie van kwaliteiten in om veel van de huidige wereldissues aan te pakken. Ook zet het bedrijf zich in om de technologie en partnerships te creëren die een essentiële rol spelen in het oplossen van toekomstige problemen.

Intel’s nieuwste Corporate Responsibility Report bevat details over de nieuwe strategie en doelstellingen voor 2030 die de adoptie van verantwoordelijke, inclusieve en duurzame activiteiten bevorderen. Intel wil deze doelstellingen bereiken met behulp van zijn technologie, expertise en de passie van haar medewerkers over de hele wereld. Meer informatie over Intel’s Corporate Responsibility-inspanningen lees je in het nieuwste CSR-rapport.