De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers vinden dat de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen meer werk moeten maken van het benoemen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Eumedion heeft hiertoe een brief naar alle beursgenoteerde ondernemingen gestuurd die nog onder het wettelijke streefcijfer van ten minste 30% vrouwelijke statutair bestuurders en commissarissen zitten.

Eumedion schrijft in de brief dat divers samengestelde bestuursorganen leiden tot betere besluitvorming en tot een betere inschatting van de kansen en risico’s. Eumedion dringt er daarom bij de ondernemingen op aan om een diversiteitsbeleid te ontwikkelen en om zich te committeren aan de doelstelling om binnen twee jaar meer vrouwelijke bestuurders en commissarissen ter benoeming aan de aandeelhoudersvergadering voor te leggen.

Eumedion wijst er in de brief op dat steeds meer institutionele beleggers hun stembeleid hebben gewijzigd in de zin dat zij tegen de (her)benoeming van mannelijke bestuurders en commissarissen stemmen als de onderneming nog geen enkele of slechts een zeer beperkt aantal vrouwelijke bestuurders en/of commissarissen heeft. De zeven beursgenoteerde ondernemingen die al meer dan 30% vrouwelijke bestuurders en commissarissen hebben, is een aanmoedigingsbrief gestuurd om blijvend aandacht te schenken aan genderdiversiteit.