De uitkomsten van de eerste grootschalige inspectie van kledingfabrieken in Bangladesh tonen volgens Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan dat snel verbetering nodig is: ‘Ik ben blij dat we de eerste resultaten hebben en weten hoe de veiligheid in de fabrieken ervoor staat. Nu is het tijd om handen en voeten te geven aan de uitkomsten en zo snel mogelijk de fabrieken aan te passen op alle veiligheidseisen’, aldus de minister.

De inspecties worden namens Westerse kledingmerken uitgevoerd door de internationale organisatie Accord. Vandaag werd duidelijk dat Accord inmiddels 1500 kledingfabrieken heeft geïnspecteerd. Hiervan vertoonden er 26 dermate ernstige gebreken dat ze tijdelijk moesten worden gesloten. Ploumen: ‘Ik hoop dat de verantwoordelijken dit heel serieus nemen en actie ondernemen. Textielarbeiders hebben recht op een veilige werkplek.’

Naar verwachting worden de inspecties eind september afgerond. De geïnspecteerde fabrieken maken op basis van de uitkomsten verbeterplannen, die online worden gepubliceerd. Zo kan worden gevolgd of verbeteringen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ploumen hecht veel waarde aan meer transparantie in de textielsector: ‘Niet alleen de fabrieken moeten openheid van zaken geven: ook de kledingmerken moeten duidelijk maken waar hun kleding vandaan komt. Als consument moet je kunnen achterhalen waar je spijkerbroek wordt gemaakt. Er zijn al bedrijven die openbaar maken met welke fabrieken zij werken. Dat moeten er veel meer worden.’

De minister overlegt regelmatig zelf met Accord en de Bengaalse overheid over de kledingfabrieken. Eind deze maand heeft zij een afspraak met de directeur van Accord, met wie zij onder meer zal spreken over de klachten van sommige fabriekseigenaren over te korte renovatietermijnen en onduidelijke aanbevelingen in inspectierapporten. Ploumen: ‘Accord is met 184 aangesloten bedrijven een pionier in het aanpakken van misstanden in de kledingindustrie. We blijven de organisatie kritisch volgen, maar ik heb al eerder gezegd dat dit een kwestie van lange adem is. We moeten met z’n allen blijven werken aan een veiligere textielsector.’