De Innovation Expo in Amsterdam heeft met ruim 5.500 bezoekers, waaronder 38 ministers van Milieu en Transport uit de gehele EU, ons land internationaal op de kaart gezet als innovatieve hotspot op het gebied van duurzaamheid.

Netwerken, kennisoverdracht en zakendoen
In en om filmmuseum EYE aan de oevers van het IJ ontmoetten ondernemers, wetenschappers, beleidsmedewerkers, start-ups en meer dan 700 buitenlandse gasten elkaar op 14 april bij 200 projecten die in het teken stonden van ‘sustainable urban delta’. Allemaal projecten gericht op technologische doorbraken op het gebied van o.a. transport, voeding en energie die in de toekomst moeten bijdragen aan de economische groei en leefbaarheid in Nederland.
Het lezingenprogramma met meer dan 30 sessies en 110 sprekers, veelal verbonden aan Nederlandse universiteiten, instituten en topsectoren, trok unaniem volle zalen. De sessie ‘Making cities future proof’ van Royal HaskoningDHV vond plaats in de hoofdzaal voorafgaand aan het optreden van minister-president Mark Rutte.

Zware kabinetsdelegatie
Namens het kabinet waren de ministers Henk Kamp (Economische Zaken), Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met haar staatssecretaris Sharon Dijksma én minister-president Mark Rutte vertegenwoordigd. Rutte roemde het evenement om drie redenen: “Het brengt alles bij elkaar op het gebied van duurzame innovaties, het is internationaal én het is informeel. Niet stijf of deftig, maar heel praktisch. Een groot verschil met dit soort expo’s in andere landen, waar het allemaal heel ingewikkeld en een beetje saai wordt. Dit is heel interactief.”

Krachtenbundeling
De organisatie van Innovation Expo was een innovatie op zich, want daarvoor tekenden maar liefst vijf evenementenbureaus. Alle vijf (S.V.P. Sfeerbeheer, Obsession Evenementen & Communicatie, PINO Communicatie Evenementen Congressen, LiveHouse Strategic Events en Team van Maanen Live Communicatie) waren afzonderlijk in de race voor het evenement, maar tijdens de pitch ontstond spontaan het idee de krachten te bundelen. Zodat ieder zich kon richten op waar dat bureau het allerbest in is. De initiatiefnemers van Innovation Expo – de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM), Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – stemden daarmee in, en zo ontstond het Event Consortium Innovation Expo. Het consortium ging een buitengewone uitdaging aan: het organiseren van de Innovation Expo op het in aanbouw zijnde buitenterrein rondom EYE en ADAM-toren in Amsterdam-Noord.

Minister aan de wandel
Erika Koehler (projectleider namens de drie ministeries) kijkt met voldoening terug op dit experiment. “Aanvankelijk was het lastig te geloven dat vijf concurrenten met elkaar in zee zouden gaan. Maar tegelijk zagen we in hun ogen óók dat het kon. Dus hebben we het risico genomen en daar hebben we geen spijt van. Er was een supergoeie sfeer en het leidde tot nieuwe verbindingen. Een minister van Transport stapte uit z’n zwaarbeveiligde auto om spontaan met mensen op de foto te gaan top de kade. Dat toont wel aan hoe ontspannen de setting was.”

Minister-president Mark Rutte op de Innovatie Expo 2016: