Inkopers kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie van een weggooicultuur naar een circulaire economie. Dat concludeert Petra Neessen, promovendus aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit, in haar onderzoek. Zij verdedigt op vrijdag 2 oktober 2020 (online) haar proefschrift ‘Closing the Loop: Intrapreneurship and Circular Purchasing’.

Van weggooicultuur naar circulaire economie

Als we zo doorgaan dan raken onze natuurlijke bronnen op termijn uitgeput. Organisaties moeten op zoek gaan naar duurzame businessmodellen. Petra Neessen neemt in haar proefschrift de circulaire economie als voorbeeld: een systeem van gesloten kringlopen, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, afval zoveel mogelijk terug in de keten komt en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Inkopers worden intrapreneurs

Inkopers zijn verantwoordelijk voor het selecteren van leveranciers en hebben daardoor een directe invloed op de rol van de organisatie binnen de keten en een strategische positie. Zij kunnen van onderuit een transitie richting circulariteit op gang brengen. Inkopers die nieuwe kansen herkennen, innovatief zijn en risico’s durven nemen met als doel het creëren van nieuwe producten en diensten, noemt Neessen in haar proefschrift intrapreneurs.

De inkopers van de toekomst

Als ondernemende inkopers voldoende bewegingsvrijheid krijgen, kunnen ze belangrijke stappen zetten, maar het succes van deze individuele inkoper wordt beïnvloed door de mogelijkheden die de inkoper heeft in zijn/haar functie en de omgeving waarin de inkoper functioneert. Circulair inkopen vergt dan ook een andere aanpak van organisaties, inkopers en andere stakeholders. Het promotieonderzoek van Neessen maakt onderdeel uit van het NWO researchprogramma Sustainable Business Models, dat gefinancierd wordt door NWO en kennisnetwerk Nevi.

Over Petra Neessen

Petra Neessen studeerde psychologie aan Maastricht University en volgde de master arbeids- en organisatiepsychologie. Hierna behaalde ze twee Masters in Animal Sciences aan de Universiteit van Wageningen èn de Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. In 2014 startte ze als onderzoeksassistent bij de Open Universiteit en begon in 2015 aan haar promotieonderzoek. Neessen werkt momenteel als universitair docent en vertegenwoordigt jonge onderzoekers in de onderzoekscommissie.

Promotie Petra Neessen

Petra Neessen (1987, Helden) is verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen. Op vrijdag 2 oktober 2020 om 13.30 uur verdedigt zij haar proefschrift: ‘Closing the Loop: Intrapreneurship and Circular Purchasing’ bij de Open Universiteit. Promotors zijn Prof. dr. M.C.J. Caniëls, Open Universiteit en Prof. dr. ir. G.C.J.M. Vos, Maastricht University, co-promotor is dr. J.P. de Jong, Radboud Universiteit. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.