De deelnemende bedrijven willen met dit initiatief het signaal afgeven aan sojaleveranciers in Zuid-Amerika dat er marktwerking ontstaat voor duurzame soja. Het initiatief past in het beleid van de betrokken ondernemingen om bij te dragen aan een maatschappelijk verantwoorde productie van soja en het verduurzamen van de sojaketen.

In dit kader loopt dit initiatief vooruit op de uitkomst van de Ronde Tafel voor Duurzame Soja. Dit is een internationaal initiatief van sojaproducenten, een groot aantal verwerkende bedrijven en maatschappelijke organisaties, bedoeld om de gehele teelt van soja in Zuid-Amerika en daarbuiten duurzaam te maken. De Ronde Tafel heeft nog tijd nodig om concrete criteria vast te stellen. Ter ondersteuning van de Ronde Tafel is door de betrokken Nederlandse bedrijven dit initiatief genomen.

Bij de selectie van leveranciers wordt vanaf de start gestreefd naar aankoop van soja uit verschillende regio’s. Afgesproken is onder meer dat geen soja wordt ingevoerd uit gebieden in het Amazonegebied die na juli 2006 ontbost zijn, hierbij wordt aangesloten bij het zogenaamde Amazone Moratorium. Voor invoer van soja uit bosrijke gebieden buiten de Amazone wordt geen soja betrokken van telers die zich recent schuldig hebben gemaakt aan illegale ontbossing. Dit zal worden vastgesteld mede met behulp van satellietbeelden. Voor de uitvoering van het initiatief is een Stichting in het leven geroepen. Controle wordt gedaan door onafhankelijke certificeringsinstanties. Andere partijen worden opgeroepen zich bij dit initiatief aan te sluiten.