Daarnaast ontplooit NLingenieurs nog meer initiatieven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Zo zal zij zich aansluiten bij MVO Nederland en bij Partners for Resilience, een samenwerkingsprogramma van verschillende internationale hulporganisaties.

Ingenieursbureaus houden zich al jaren met duurzaamheid, milieu en verantwoord ondernemen bezig. Vele bedrijven hebben al een actief MVO beleid, zowel voor hun eigen organisatie als voor de uitgevoerde opdrachten. Reeds in 1986 werd door de branche een eerste milieubeleidsplan opgesteld en overhandigd aan de toenmalig minister van VROM, Ed Nijpels. Tegenwoordig is Ed Nijpels zelf voorzitter van branchevereniging NLingenieurs en zal hij in deze hoedanigheid de nieuwe gedragscode van de branche overhandigen aan de heer Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De overhandiging zal plaatsvinden op 30 september tijdens het Nationaal Wegencongres 2010, waar Ed Nijpels eveneens een toespraak zal geven over de veranderende rol van ingenieurs in de infrastructuur.

N.B. Op het Nationaal Sustainability Congres zal er een speciale sesse gehouden worden o.l.v. Nijpels over ingenieurs en duurzame ontwikkeling.