De leerstoel wordt geacht bij te dragen aan het versterken van het inzicht in de factoren die het ontstaan, de ontwikkeling en de (toekomstige) kansen en beperkingen van duurzaam beleggen beïnvloeden. Dat betekent het genereren van inzichten op het snijvlak van economie en beleggingsleer enerzijds en maatschappelijke en ethische kennis anderzijds.

Universiteit Nyenrode zal een benoemingscommissie formeren die belast wordt met de werving van de leerstoelhouder.