De Europese Commissie heeft op 30 maart jl. het ‘Sustainable Products Initiative’[1] gepubliceerd, met als motto “Van duurzame producten de norm maken”. De Commissie wil afrekenen met het consumptiemodel “take, make, break, and throw away” [2]. Ook voor EU Ecolabel, het officiële Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten, ziet de Commissie een rol weggelegd.

Sustainable Products Initiative en greenwashing

Het Sustainable Products Initiative (SPI) begint opvallend genoeg met aandacht voor wereldcrises: “de meedogenloze en niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door Rusland (…) anders van aard dan de pandemie en het herstel daarvan of de steeds dringendere noodzaak om op de klimaat- en biodiversiteitscrises te reageren”. Centraal staan in het SPI de energie-en grondstoffenefficiëntie, circulariteit, repareerbaarheid en een kleinere milieu- en klimaatvoetafdruk van producten. Ook is bescherming tegen greenwashing onderdeel van het SPI-pakket, versterking van de rol van consumenten is belangrijk bij de “groene transitie”.

Terecht wil de Commissie misleidende milieuclaims en niet-transparante of ongeloofwaardige duurzaamheidskeurmerken aanpakken. Aan de andere kant kunnen betrouwbare keurmerken consumenten helpen kiezen voor duurzamere producten, zoals het EU Ecolabel. Dit bovenwettelijke, vrijwillige keurmerk van de Commissie zelf is “een bekend en vertrouwd keurmerk waarmee producten met goede milieuprestaties al dertig jaar worden erkend en gecertificeerd”. Daarmee ziet een consument in één oogopslag dat een product duurzamer is. Maar ook voor professionele inkopers is EU Ecolabel een betrouwbaar hulpmiddel.

EU Ecolabel

Elke lidstaat heeft een officiële ‘bevoegde instantie’ (Competent Body) die EU Ecolabel certificaten uitgeeft. Voor Nederland is dat SMK. Bij SMK kunnen koploperbedrijven een EU Ecolabel certificaat aanvragen voor hun producten om zich hiermee te onderscheiden. De belangstelling voor het EU Ecolabel in ons land is groeiend, onder meer voor was- en reinigingsmiddelen, zepen en verven, papier, groeimedia, textiel, smeermiddelen en sinds kort ook kantoorartikelen[3]. Voor steeds meer productgroepen zijn EU Ecolabel eisen beschikbaar. Voorwaarde voor certificering is dat een product aan alle eisen voldoet.

Keurmerk aanvragen

Op de EU Ecolabel-website van SMK is alle informatie te vinden over het aanvragen van een EU Ecolabel certificaat, zoals een stappenplan en de tarieven. Via de Europese EU Ecolabelwebsite is voor elke productgroep een lijst met de ‘User Manual’ beschikbaar, met de benodigde verklaringen, rekenbladen, datasheets en testprotocollen (onder de tabbladen in de lijst van productgroepen). Een aanvraagdossier dient u digitaal bij SMK in. SMK controleert vervolgens of alle informatie juist is en voert zo nodig verdere controles uit. Na goedkeuring kent SMK het keurmerk toe en wordt er een contract opgemaakt. Een EU Ecolabel certificaat is geldig zolang de eisen gelden en het product hieraan voldoet.

Ineke Vlot, Manager team Non-food bij SMK

 

[1] COM(2022) 140 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2013

[3] https://www.europeesecolabel.nl/gecertificeerde-producten/