Negentien sectoren in de industrie stelden in 2012 samen met Agentschap NL een routekaart op. Een routekaart beschrijft hoe een sector in 2030 duurzamer, slagvaardiger en concurrerender kan zijn. In het boekje ‘En Route! In 2030 een duurzame en concurrerende industrie’ leest u de resultaten.

Milieu Award uit routekaart ICT-sector

De Software Improvement Group (SIG) kreeg onlangs de ICT Milieu Award 2013 voor het Applicatie Energieprofiel Register. Met dit register kan een organisatie beter sturen op efficienter gebruik van hardware en een lager energieverbruik van de software.

Lichtgewicht heeft de toekomst

Brancheverenigingen in de metaalindustrie onderzoeken hoe zij hun koppositie als leverancier van autofabricaten kunnen behouden. De metaalindustrie vraagt om duurzame, lichtgewicht auto-onderdelen, zoals bijvoorbeeld het alternatief voor metaal: kunststof. “Het is een kwestie van tijd voordat kunststof ook geschikt is om dragende metalen onderdelen te vervangen”, aldus Theo Wigger, directeur van ingenieursbureau VIRO. In het Automotive Manufacturing Platform slaan de metaalproducerende en metaalverwerkende bedrijven de handen ineen op zoek naar innovatieve duurzame aanpakken om deze concurrentie het hoofd te bieden.

Certificering groene kunststoffen

Ondertussen laat de chemiesector zien dat je met een relatief kleine groep grote resultaten kunt bereiken. De partijen van Green Deal Groencertificaten (branchevereniging Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, PlasticsEurope en SABIC) werken samen met de branchevereniging INRO aan een certificering voor biobased (hernieuwbare) kunststoffen. Deze vrijwillige standaard moet garanderen dat uit biomassa vervaardigde kunststoffen niet alleen groen zijn, maar ook duurzaam produceren. Naar verwachting is de certificering begin 2014 gereed.

Waar liggen uw kansen?

Benieuwd naar de toekomstscenario’s van 19 verschillende sectoren hoe zij in 2030  duurzamer, slagvaardiger en meer concurrerend kunnen zijn? Bekijk de bestaande Routekaarten en ontdek ook waar uw kansen liggen.

Download