De totale Nederlandse CO2-uitstoot van de industrie is in 2017 met 3% gedaald naar 91,4 Mton. Dit is voor het eerst dat Nederland een duidelijke daling in de uitstoot laat zien sinds 2013. De daling komt met name door reducties in de energiesector. Dit heeft de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) bekend gemaakt.

Ontwikkelingen in de overige sectoren zal de NEa in september rapporteren in het rapport ‘Voortgang emissiehandel’.

Emissiehandel in Europa
Sinds 2005 bestaat in Europa het marktinstrument CO2-emissiehandel (EU ETS). Het EU ETS is één van de belangrijkste instrumenten die Europa inzet om de Europese uitstoot terug te dringen. De klimaatdoelstelling is een daling in de Europese uitstoot met 21%. De doelstelling wordt ruimschoots gehaald.

Nederlandse toezichthouder
In Nederland is de NEa de toezichthouder op het EU ETS. De NEa controleert de uitstoot van de bedrijven, beheert de verhandelbare uitstootrechten en zorgt dat de Nederlandse bedrijven zich aan de spelregels houden van het systeem. De NEa rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen in de uitstoot bij de industrie.

De NEa heeft de uitstootcijfers van de Nederlandse bedrijven op haar website gepubliceerd.