Onlangs tekenden twaalf Nederlandse gemeenten (Amsterdam, Breda, Delft, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Helmond, ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht en Zoetermeer) het Europese ‘Covenant of Mayors’. Zij hebben zich daarmee gecommitteerd aan de ambitie om op lokaal niveau meer dan 20% CO2-reductie te realiseren. FME-voorzitter Jan Kamminga: “Veel gemeenten bellen ons om informatie over hoe ze duurzaam kunnen investeren. Daarom sturen we nu onze krant met klimaatoplossingen naar alle gemeenten, want blijkbaar is het nog niet doorgedrongen dat de duurzame technologische oplossingen al lang voorhanden zijn.

De technologische industrie maakt er duizend en één.”

Op de boodschappenlijst van FME staan producten van de technologische industrie waarmee gemeenten in het kader van de duurzaamheiddoelstellingen snel positieve resultaten kunnen boeken. Met bijvoorbeeld energiezuinige straatverlichting en een betere doorstroming van het verkeer kun je gemakkelijk tot CO2-reductie en energie-efficiency komen. Door nieuwbouwhuizen te voorzien van warmtepompen of de nieuwe HRe-ketels zijn enorme energiebesparingen te realiseren.

“Nu is het moment om te investeren in duurzaamheid. We moeten over de crisis heen kijken. In de concurrentiestrijd met andere landen moet Nederland blijven innoveren. Met duurzame producten en productieprocessen kunnen we de strijd verslaan”, aldus Jan Kamminga. Wat voor veel maatschappelijke vraagstukken geldt, geldt zéker voor de klimaat- en energieproblematiek: de échte oplossingen komen uit de praktijk. Op nationaal niveau is nog niet zoveel vooruitgang geboekt met de klimaatdoelstellingen, de daden verhouden zich slecht tot de mooie woorden. Op lokaal niveau ligt ook beslissingsbevoegdheid om tot CO2-reductie en energie-efficiency te komen.
Daar komt bij dat veel gemeenten zich, tegen de achtergrond van de sterk verslechterende economie, hebben voorgenomen projecten versneld uit te voeren om de lokale economie te stimuleren. Om duidelijk te maken wat gemeenten binnen deze projecten concreet kunnen doen in het kader van klimaat- en energiebeleid, stuurt FME deze week alle gemeenten een folder met klimaatoplossingen en een boodschappenlijstje met een aantal producten waarmee op gemeentelijk niveau snel positieve resultaten kunnen worden geboekt.
FME startte vorig jaar de campagne ‘1001 Klimaatoplossingen te koop’. De gedachte hierachter is dat de klimaat- en energiedoelstellingen van 2020 alleen te behalen zijn met de slimme innovatieve oplossingen van de technologische industrie.