De energietransitie is een enorme opgave. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het bouwen van windmolens en zonnepanelen op land en zee en het in lijn brengen van de verschillende belangen van netbeheerders, projectontwikkelaars, rijksoverheid, burgers en belangenorganisaties. Een transitie waar leiderschap nodig is. Voor de transitie zelf, maar ook binnen de organisaties die de energietransitie aanvoeren. Welk leiderschap is er nodig? Hoe zorg je daar voor en wat betekent dat voor de organisatie van het leiderschap binnen een bedrijf? Glenn van der Burg van Impact Radio ging over in dit onderwerp in gesprek met Peter Paul Weeda en Roland Pechtold, de CEO’s van GroenLeven.

Het programma wordt gemaakt in samenwerking met het impactonderzoekscentrum Impact Centre Erasmus; GroenLeven, marktleider op het gebied van zonne-energie, en duurzaam-ondernemen.nl, hét online kenniscentrum voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.