Om bedrijven te ondersteunen bij het toepassen van de aanstaande Europese regels voor duurzaamheidsrapportage, heeft Impact Institute de CSRD Academy opgericht. De Academy start 29 maart a.s. met een maandelijkse CSRD In One Day cursus. Medeoprichter en bestuurslid van het Impact Institute Michel Scholte: “De CSRD biedt een gigantische kans voor duurzaamheidsspecialisten en bedrijven om hun inzet voor klimaat-, mens en natuurvriendelijker ondernemen in kaart te brengen en te vergroten.”

CSRD in One Day biedt duurzaamheidsspecialisten en bedrijven de basisprincipes van de CRSD-criteria. Na de cursus kan men aan de gang met duurzaamheidsrapportage volgens de nieuwe CSRD-verplichtingen. De dag richt zich op het in kaart brengen van het ‘data-gat’, het analyseren van de meest materiele impact onderwerpen per bedrijf, de impact op werknemers, biodiversiteit en ecosystemen en deze omstandigheden bij de leveranciers van de bedrijven. De academie heeft als doel om bestuurders, financieel-, duurzaamheids- en rapportagespecialisten op te leiden in het rapporteren volgens de richtlijn.

De Europese Commissie heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eind 2022 vastgesteld. Uniek aan deze richtlijn is dat grote bedrijven in heel Europa (en dus in Nederland) verplicht worden hun impact in kaart te brengen, als onderdeel van hun financiële jaarverslag.

Onder de CSRD eisen vallen bedrijven die voldoen aan twee van de drie volgende criteria:

  1. Minimaal een balanstotaal van 20 miljoen euro en meer;
  2. Minimaal 40 miljoen euro omzet;
  3. Minimaal 250 medewerkers.

Naar schattingen moeten in Nederland tot wel meer dan 7.000 bedrijven aan deze duurzaamheidsrapportages voldoen. In Europa zijn dat er naar schatting 50.000. De precieze aantallen hangen af van de vertaling van de regels door de lidstaten.

Echte winst

Impact Institute heeft meer dan tien jaar ervaring met meten, waarderen en rapporteren van duurzaamheidsinformatie of wel impact. Het Institute bracht de impact in kaart van een aantal multinationals en van middelgrote en kleinere ondernemingen, zoals ABN AMRO en Tony’s Chocolonely.

De CSRD Academy wil bevorderen dat mensen in het bedrijfsleven zelf snappen waar de CSRD rapportageplicht over gaat. Pas dan is de kans het grootst dat bedrijven zelf gaan innoveren en zowel financiële en maatschappelijke waarde gaan creëren.

Michel Scholte: “Uiteindelijk gaat het erom dat bedrijven echte winst maken, waarbij enerzijds rekenschap wordt gegeven over de maatschappelijke kosten. En anderzijds maximaal gestreefd wordt naar maatschappelijke baten. Hiervoor is impact kennis en dus ook CSRD kennis noodzakelijk.”