Idee voor duurzame bezorging van dagelijkse boodschappen wint KPMG-prijs

Tatjana Mirosnicenko, studente aan de Rotterdam School of Management (RSM), heeft de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG gewonnen. Mirosnicenko krijgt de prijs voor de bijdrage die zij met haar onderzoek levert aan de manier waarop online gekochte, dagelijks boodschappen op een duurzame manier bij de consument bezorgd kunnen worden. Door consumenten te stimuleren om van tevoren een door de winkelier gekozen tijdstip te kiezen waarop de producten bezorgd kunnen worden, kan het vervoer aanzienlijk efficiënter en duurzamer plaatsvinden. Door de consument bovendien in staat te stellen zijn ‘groene gedrag’ via de sociale media te delen, groeit ook de motivatie bij andere klanten om met deze wijze van bezorging van online boodschappen het milieu te ontzien. 

“Het idee om consumenten de mogelijkheid te bieden om op de sociale media goede sier te maken met hun keuze voor een ‘groen levertijdstip’ levert alle partijen in de keten voordeel op”, zegt Jerwin Tholen van KPMG die als voorzitter van de jury de inzendingen mede heeft beoordeeld. Tholen: “Mirosnicenko heeft haar idee bovendien in de markt getoetst en hieruit blijkt dat er veel draagvlak voor bestaat. Een goed voorbeeld van een idee dat ook praktisch uitvoerbaar is en bijdraagt aan het realiseren van de milieudoelstellingen.”

Geen dichte deur

“Voor veel onlinebedrijven vormt de bezorging van producten een groot probleem omdat de consument op het tijdstip van levering niet altijd aanwezig is”, weet Tholen. Tholen: “Het laatste traject van de bezorging is voor veel ondernemingen dan ook relatief kostbaar. Het onderzoek laat zien hoe supermarkten consumenten kunnen bewegen te kiezen voor een bezorgmoment dat de retailer het beste uitkomt, waardoor de bezorging efficiënter kan plaatsvinden en het milieu kan worden ontzien. Het onderzoek combineert bovendien een aantal aspecten van de bedrijfsvoering, zoals marketing, IT, de supply chain en de aandacht voor verduurzaming die veel bedrijven hebben. Aspecten die nauw verbonden zijn. Want het delen van content op de sociale media leidt ertoe dat consumenten kiezen voor een duurzamere bezorging van hun boodschappen die van invloed is op de hoeveelheid transport. Wat haar idee bijzonder maakt is dat het niet alleen leidt tot minder milieubelasting, maar ook tot minder kosten voor de onderneming.”

Vier duidelijke winstpunten

De jury ziet in het idee van Mirosnicenko vier duidelijke winstpunten. Tholen: “Door de bezorging van producten efficiënter uit te voeren kan de transportstroom aanzienlijk worden teruggebracht en de CO2 uitstoot worden verminderd. Bovendien wordt door de inzet van de sociale media duurzaam gedrag gestimuleerd. De klantloyaliteit wordt bovendien vergroot omdat de consument een goed gevoel heeft bij de mogelijkheid die de supermarkt biedt. De supermarkt doet goede zaken voor zijn bekendheid en reputatie omdat iedere post op de sociale media bijdraagt aan het merk en het groene imago van het bedrijf. En tenslotte levert het idee de winkel en de vervoerder aanzienlijke kostenbesparingen op. En hoewel Mirosnicenko vooral heeft gekeken naar de supermarkten is deze formule geschikt voor een groot aantal online retailers.”

True Value

KPMG reikt de prijs ieder jaar uit voor onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van een meer duurzame samenleving. Tholen: “Dat doen wij mede vanuit de True Value-gedachte. Groei van welvaart en welzijn moeten hand in hand gaan. Dat betekent dat de wereld die wij achterlaten minstens met zo mooi moet zijn als die we aantroffen. Bij alles wat we in Nederland doen moet de missie dan ook zijn dat de verduurzaming in Nederland moet worden versneld door het wegnemen van obstakels, zoals een groenere bezorging van de online boodschappen.”

Share Button