De elf ibis hotels in Nederland zorgen onder meer voor een strikte afvalscheiding en besparing van water en energie. Deze drie thema’s vormen de pijlers onder de certificering. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep ISO 14001 van ibis Nederland veel werk verzet. Na de voorbereiding van de werkgroep volgde de daadwerkelijke implementatie bij de elf hotels in januari van dit jaar.

Voor elk van deze pijlers zijn concrete actieplannen opgesteld, met een reeks middelen die elk individueel hotel beschikbaar heeft”, aldus Managing Director Peter Verhoeven van Accor Hospitality Nederland, waartoe ibis behoort. “Het waterverbruik van een hotel komt voor driekwart voor rekening van de kamers. Een lekkende kraan verbruikt tot vijf liter per uur; een slecht afgestelde douche kan het waterverbruik met maar liefst twintig procent doen stijgen. Kleine ingrepen kunnen dus grote besparingen opleveren.”

Bureau Veritas Certification deed eind vorig jaar de officiële audit. De uitkomsten waren positief. Met dit resultaat als basis kreeg Accor Hospitality Nederland de bevestiging dat alle Nederlandse ibis hotels het predicaat ISO 14001 mogen voeren. Binnen het internationale ibis netwerk was Nederland het eerste land waar alle hotels in één keer gecertificeerd zijn.

Vijf jaar geleden kende Bureau Veritas voor het eerst het ISO 14001-certificaat toe aan 19 ibis hotels in Frankrijk. Daarmee werd ibis de eerste internationale economy hotelketen die zich liet certificeren. Twee jaar later, in 2006, waren er 149 ibis hotels met het ISO 14001-certificaat. Vorige maand was dit aantal opgelopen tot 244 hotels in twaalf landen, ofwel een derde van het ibis netwerk. Het programma loopt nog steeds. Het doel is volgend jaar driekwart van de ibis hotels te hebben gecertificeerd.

“Deze certificering betekent een erkenning voor ons beleid op het gebied van verantwoord ondernemen”, aldus Peter Verhoeven. “De certificering wordt na een intensieve procedure toegekend. Bureau Veritas zal de komende jaren aan de hand van audits controleren of onze ibis hotels blijven voldoen aan de normen. De hotelmedewerkers zijn getraind om het milieubeleid van ibis te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Bovendien hebben zij instrumenten in handen gekregen om hun milieuprestaties te kunnen controleren en waar nodig te verbeteren.”

Onderdeel van de certificering is ondersteuning geven aan een maatschappelijk initiatief. ibis Nederland koos ervoor de Heremiet-Ibis (of Waldrapp) kolonie in Artis te sponsoren. De steun moet ertoe bijdragen dat deze bedreigde diersoort voor toekomstige generaties in stand blijft. Directeur Haig Balian van Artis toonde zich dan ook zeer tevreden met de bijdrage. Deze actie was tevens het startsein van een estafette van maatschappelijke initiatieven van de ibis hotels in Nederland. Vanaf nu zal iedere maand een ander ibis hotel een lokaal opgezette actie lanceren ter ondersteuning van een goed doel.