Lector Frank Jan de Graaf licht toe: ‘DNB signaleert de noodzaak tot een hervorming in de financiële bestuurskamers: meer aandacht voor gedrag en groepsprocessen is cruciaal. Veel bestuurders zijn met kennis en techniek bezig, maar hebben niet zoveel gevoel voor sociale en maatschappelijke verhoudingen. Deze taakgerichte manier van werken typeert niet alleen de bestuurskamers, maar ook de organisaties zelf.’

Kloof financiële en reële wereld dichten

Sinds de kredietcrisis merken economen (zoals de Britse Kay-commissie) op dat de financiële sector een wereld op zich is geworden, die los lijkt te staan van bijvoorbeeld de mensen die hun pensioenpremie neerleggen. Moet de sector meer verbinding zoeken met degenen die zij bedient? Zo ja, hoe dichten we deze kloof? Het lectoraat Corporate Governance & Leadership gaat zich met deze vraagstukken bezighouden.

Lectoraat als verbinding

Om na te gaan hoe hervorming mogelijk is, wordt onderzocht hoe professionals financiële instrumenten, zoals beleggingsmodellen, kunnen inzetten voor duurzame economische groei. Ook onderzoekt het lectoraat hoe leiderschapstheorieën in de praktijk gebracht kunnen worden, zoals: hoe zorgen we ervoor dat leiders meer bewustzijn en draagvlak in hun organisatie creëren?