De groeiende maatschappelijke crises vragen van bestuurders om een fundamentele vernieuwing. Het creëren van maatschappelijke winst dient centraal te staan in de besluitvorming van organisaties. De Chief Value Officer (CVO) van het Jaar award zet de nieuwe leiders (CFOs) die dit het beste doen in de spotlight en creëert een race naar de top voor brede welvaart.

Ondernemingen wereldwijd liggen niet op koers voor het behalen van de Sustainable Development Goals, klimaatdoelstellingen en biodiversiteitsbeloftes. De verstrekkende gevolgen hiervan worden steeds voelbaarder en de druk op bestuurders stijgt door nieuwe regelgeving en klimaatrechtszaken. Van bestuurders wordt daarom in toenemende mate verwacht dat ze geld, talent en innovatiekracht nóg effectiever inzetten voor het versnellen van de duurzaamheidstransities en maatschappelijke impact centraal stellen in de besluitvorming.

Maar ondanks de groeiende druk om te veranderen, staat de praktijk van het sturen op impact nog slechts in de kinderschoenen. “Duurzaamheid is nog te vaak een vernislaagje boven op het al bestaande verdienmodel. Impacts als klimaat, biodiversiteit, leefbaar loon en mensenrechten zitten nog veel te weinig verankerd in de besluiten van bedrijven”, aldus Werner Schouten, directeur Impact Economy Foundation. “Vaak zijn beslissingen nog voornamelijk gebaseerd op euro’s en niet op impact. Zaken als het een leefbaar loon in de waardeketen, biodiversiteitsherstel of het welzijn van toekomstige generaties tellen nog niet op de balans. Dat moet anders!”

“Om te komen tot een fundamenteel duurzame economie, een Impact Economie, is het essentieel dat bedrijven impact centraal stellen bij elke investering, inkoopbeslissing en strategische keuze. Het is cruciaal dat bestuurders niet alleen gericht zijn op financiële winst, maar ook meten, rapporteren én sturen op de impact die hun bedrijf heeft op de samenleving en het milieu.

Dit vereist in het bijzonder nieuw leiderschap van de CFO. CFOs spelen een kritieke rol in de strategie, de besluitvorming én de langetermijnwaardecreatie van organisaties. In deze belangrijke positie zou de CFO daarom niet alleen financiële waarde maar ook maatschappelijke waarde (sociaal, menselijk, natuurlijk) centraal moeten stellen. “Impact moet topprioriteit zijn voor de CFO”, aldus Schouten.

CVO van het Jaar

“Met de Chief Value Officer van het Jaar award zetten we de financieel bestuurders (CFOs) die hierin vooroplopen in de spotlight. Het zijn de financieel bestuurders die hun organisatie (+250 werknemers) besturen op basis van de True Profit, de échte winst van de onderneming voor de samenleving. CVOs zijn bestuurders die zo min mogelijk maatschappelijke kosten willen maken en zoveel mogelijk maatschappelijke winst. Ze zetten zich dus echt in voor fundamenteel andere, regeneratieve verdienmodellen en innovaties. Ook doen ze dat niet alleen, maar nemen ze andere bestuurders, organisaties en zelfs hele sectoren mee in het centraal stellen van impact.”

Schouten: “Door de leiders voor de nieuwe economie, de Impact Economie in de spotlights te plaatsen, zetten we de standaard voor impact in de bestuurskamers in Nederland. Zo creëren we een race naar de top voor brede welvaart!”

Over de CVO van het Jaar Award

Het is vanaf vandaag mogelijk om bestuurders van grootbedrijven (+250 werknemers) te nomineren voor de titel Chief Value Officer van het jaar op www.cvovanhetjaar.nl. De genomineerden worden beoordeeld op hun vermogen om brede waarde te creëren voor alle belanghebbenden, inclusief werknemers, klanten, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. De 5 CVOs van het Jaar worden verkozen door een vakjury met onder andere Jeroen Smit (journalist), Hans Reus (Managing Director Russell Reynolds) en Jellie Banga (CEO Impact Institute).

De CVO van het Jaar Award is een initiatief van de Impact Economy Foundation, in samenwerking met De Baak en SeederDeBoer.