Hoewel dit percentage schromelijk overdreven is, moet de import van hardhout worden verbeterd. Juist het laatste jaar zijn daarin flinke vorderingen gemaakt. Sinds februari hanteert de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) een strikte gedragscode voor haar leden. Een aantal bepalingen daaruit sluit nauw aan op de problematiek waar Greenpeace aandacht voor vraagt.

De code verplicht de leden inspanningen te leveren op gebieden als de herkomst, legaliteit en duurzaamheid van hout. Zo brengen de aangesloten bedrijven uitsluitend hout op de Nederlandse markt dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Daartoe is een legaliteitsverklaring opgesteld die zij naar hun leveranciers over de hele wereld kunnen sturen. Met de ondertekening garandeert een leverancier de legaliteit van zijn hout.

Diverse bedrijven hebben al laten weten dat zij alleen zaken doen met leveranciers die de legaliteitsverklaring ondertekenen. Deze verklaring is een eerste stap naar een transparant traceringsysteem. De ervaring leert overigens dat de situatie in sommige tropische landen een universeel systeem in de weg staat. Dit leidt in de praktijk tot discussies met NGO’s als Greenpeace over de vraag of een partij hout nu wel of niet legaal is. Daarom worden specifieke traceringsystemen opgezet die aansluiten bij de situatie in een bepaalde regio.

Wat betreft duurzaamheid zijn de houtondernemingen verplicht om bij voorkeur hout te verhandelen dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Sinds de invoering van het Keurhoutlogo in 1996 heeft de Stichting Keurhout in totaal 35,5 miljoen hectare bosgebied goedgekeurd. Op dit moment is het overgrote deel van het naaldhout voor de Nederlandse markt gecertificeerd. Voor tropisch hardhout is dit nog onvoldoende, maar steeds meer boseigenaren streven certificering na.

Onlangs heeft de VVNH besloten een eigen keuringsfaciliteit in het leven te roepen, nu de Stichting Keurhout wordt opgeheven. Per 1 januari 2004 kunnen de leden deze faciliteit gebruiken om certificaten voor duurzaam bosbeheer door een onafhankelijk college van deskundigen te laten valideren. Het college beslist op basis van de minimumeisen van de Nederlandse overheid of een certificaat in aanmerking komt voor het Keurhoutlogo. Zonder dit initiatief zou het de sector ontbreken aan een instantie waar houtondernemingen certificaten kunnen laten valideren.

Inmiddels hebben 250 van de 280 leden de gedragscode ondertekend. Wie dat voor 31 december 2003 niet heeft gedaan, wordt na een waarschuwing het lidmaatschap ontzegd. Het zal waarschijnlijk een klein aantal leden kosten, maar dat maakt duidelijk dat het de houtsector ernst is met het duurzaam beheren van bossen en het bestrijden van de illegale importen van hardhout. Greenpeace en andere milieuorganisaties mogen de sector daar ook in de toekomst op afrekenen.

André de Boer is directeur Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). De VVNH is met 280 groothandelsbedrijven de overkoepelende organisatie voor de sector. De grote meerderheid van de circa 9000 medewerkers in de sector is in dienst bij deze bedrijven. De VVNH staat voor de belangen van zowel de bedrijven als de werknemers.