Het nieuwe kantoor van AkzoNobel aan de Amsterdamse Zuidas krijgt 100%  groene  energie. Naast eigen  zonnepanelen en een installatie voor warmte-koudeopslag, wordt een deel van de stroom uit  wind energie voorzien. Dat laatste is het resultaat van een vernieuwd contract van AkzoNobel met  energiebedrijf Eneco. Het nieuwe kantoor wordt begin 2016 in gebruik genomen. Met het contract, dat ook geldt voor 13 andere locaties van AkzoNobel in Nederland, wordt de CO2  emissie met 70% teruggebracht. Dat scheelt in totaal 130.000 ton CO2, net zo veel als ruim 16.000 huishoudens per jaar veroorzaken.

Het vernieuwde contract geldt tot 2020 en omvat circa 60.000 MWh per jaar. De ‘grijze’ stroom wordt stapsgewijs vervangen door  wind: dit jaar al 40%, in 2020 naar 60%. De nog benodigde  elektriciteit voor het hoofdkantoor zal direct vanaf de opening voor 100% uit stroom van Hollandse  windmolens komen. Daarmee voldoet het gebouw aan de eisen voor het begeerde certificaat van de Dutch Green Building Council DGBC.

Zowel voor AkzoNobel als Eneco is het contract goed nieuws. Eneco heeft de zekerheid van een langdurig contract dat het ontwikkelen van nieuwe  duurzame  energieprojecten mogelijk maakt. AkzoNobel kan hiermee haar CO2 beleid voor de meeste Nederlandse locaties volledig waarmaken.

AkzoNobel heeft wereldwijd de doelstelling om in 2020, vergeleken met 2012, in totaal 25-30% lagere CO2  emissies te hebben. Daarbij wordt gekeken naar cradle to grave: de hele keten van grondstofwinning en productie tot en met gebruik en afval. AkzoNobel gebruikte in 2014 al 34% hernieuwbare  energie; het doel voor 2020 is vastgesteld op 45%. Ter vergelijking: in Nederland in het algemeen is het aandeel hernieuwbare  energie nu 5%, de doelstelling voor 2020 is 14%.