Op 22 juni tekenden hogeschool Saxion en onafhankelijk kennisinstituut Deltares een overeenkomst als startschot voor een intensieve samenwerking. Samen gaan zij toegepast onderzoek doen omtrent energietransitie, bodem, leefomgeving en watermanagement. Door deze samenwerking krijgt toegepast onderzoek op het gebied van duurzaamheid een enorme impuls in de regio Stedendriehoek.

Deventer als uitvalsbasis

Voor beide partijen vormt de stad Deventer, gelegen in de Stedendriehoek en de Cleantech regio, de logische gezamenlijke uitvalsbasis gezien de aanwezigheid van de vele ingenieursbureaus op stadscampus de Kien. Naast gezamenlijke projecten worden ook medewerkers en studenten onderling gedetacheerd en kennis die voortkomt uit onderzoeken, wordt beschikbaar gemaakt voor het regionale MKB.

“Ik ben ontzettend blij maar ook trots op deze samenwerking” zegt Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur. “Het is een erkenning voor onze onderzoekers dat een instituut als Deltares met ons gaat samenwerken. Wij kijken er enorm naar uit om samen de maatschappelijke vraagstukken die er liggen, een stuk verder te brengen.”

WarmingUP

Een van de programma’swaarbinnen Saxion en Deltares al samenwerken is ‘Warming Up’. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in Nederland zonder aardgas verwarmd kunnen worden (Klimaatakkoord, 2019). Samen met andere partners onderzoeken Saxion en Deltares in 32 deelprojecten uit hoe duurzame warmtesystemen hiervoor betrouwbaar en betaalbaar ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. Zo werken ze aan een softwarepakket om duurzame warmtenetten te ontwerpen, wordt het proces rondom het bevorderen van bewoners-acceptatie verbeterd en helpen ze gemeentes bij het ontwikkelen van hun transitievisies rondom warmte (TVW’s).

Bodemonderzoek

De samenwerking richt zich naast energietransitie ook op onze bodem en leefomgeving. Door klimaatverandering veranderen ook onze bodem en leefomgeving, en dit wordt steeds zichtbaarder. Daarom is de digitale transformatie voor veel dorpen en steden van groot belang. Door nieuwe digitale technologie, kunnen deze dorpen en steden beter analyseren interpreteren wat klimaatverandering voor hen gaat betekenen. Ook gaan er projecten starten rondom innovaties waarbij men probeert energie uit het water en de bodem te verkrijgen, te beheren en transporteren.

‘’Onze samenwerking is al in 2019 gestart en dat voelde als thuiskomen. Saxion en Deltares passen erg goed bij elkaar en dat zie je terug in de samenwerking in grotere verbanden. De ideeën voor programma ‘WarmingUP’ waren binnen een maand uitgewerkt” zegt Gerda Lenselink, programmadirecteur WarmingUP van Deltares. “Ik ben dan ook erg benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen, ik kijk daar enorm naar uit.”

Nederland als koploper

Kennisinstituut Deltares is een TO2-instelling net als MARIN, NLR, TNO en WUR. Deze instellingen doen toegepast onderzoek. De samenwerking tussen Saxion en Deltares sluit aan bij het voornemen van TO2-instellingen en hogescholen om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij zoeken zij nadrukkelijk de samenwerking met andere kennisinstellingen en waterschappen, bedrijven en overheden. Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis heeft als doel om de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland te behouden en verder te versterken.

Foto: Mariëlle Schiphorst