De Europese wet Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) – die bedrijven verplicht stelt te rapporteren over de milieu-impact en sociale gevolgen van hun bedrijfsmodel – wordt in 2024 van kracht. Circulaire producten en bedrijfsmodellen zijn effectieve middelen om de negatieve impact op mens, dier en milieu te verminderen. De interesse onder consumenten voor deze producten ontwikkelt zich positief. Zo staan in vergelijking met zes jaar geleden veel meer Nederlanders open voor zowel het kopen van circulaire producten als het lenen, huren of leasen hiervan. De bereidheid om zulke producten te kopen is groter dan het tijdelijk gebruik hiervan. Dit duidt erop dat veel Nederlanders producten het liefst nog zelf in bezit hebben. Daarnaast is de prijs nog altijd het meest doorslaggevend om wel of niet tot koop van circulaire producten over te gaan. Dit blijkt uit onderzoek dat Q&A Insights & Consultancy in opdracht van ABN AMRO onder bijna 1.650 Nederlanders heeft verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn afgezet tegen de uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek uit 2017.

Prijsvoordeel tweedehands moet minstens 25 procent zijn ten opzichte van nieuwe producten

Twee derde van de consumenten staat het meest open voor het kopen van gerecyclede producten (67 procent), gevolgd door duurzame producten (61 procent), tweedehands producten (59 procent) en herstelde of ‘refurbished’ producten (51 procent). De consument is vaker bereid om zulke circulaire producten te kopen, mits er een prijsvoordeel is. Ruim 60 procent vindt bijvoorbeeld dat tweedehands en refurbished producten ten minste 25 tot 50 procent goedkoper dienen te zijn dan nieuw vervaardigde producten. Het tijdelijk gebruik van producten geeft een wisselend beeld. Zo scoort het kortstondig huren van producten – zoals klusmachines, auto’s en kleding – het hoogst. Verder neemt de interesse voor leasen toe en is dit nu bijna twee keer zo groot als in 2017. Jongeren hebben een bovengemiddelde interesse voor ‘product-as-a-service’-producten. Hierbij worden producten voor een specifieke periode gebruikt op basis van een flexibel abonnement met een service- en reparatiedienst.

Kansen voor retailers om nog twijfelende consumenten te overtuigen

De Nederlandse consument is weliswaar vaker bereid circulaire producten te kopen, maar rekent er dan wél op dat dit een prijsvoordeel oplevert. Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan informatie over de kwaliteit, herkomst en levensduur van producten. Zo vinden vooral jongeren het maken van duurzame keuzes te duur en vinden veel ouderen het moeilijk te beoordelen of producten echt circulair en duurzaam zijn. “Retailers staan voor de uitdaging helder te communiceren over hoe prijzen van circulaire producten zijn opgebouwd. Duidelijke informatie over hoe de aanschaf van deze producten kan bijdragen aan CO₂-reductie, energie- of kostenbesparing of hergebruik en hoe deze zijn gemaakt, kunnen twijfelende consumenten over de streep trekken”, zegt Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN AMRO. “Retailers moeten dus vooral duidelijk maken wat de positieve impact van circulaire producten is, bijvoorbeeld door producten van een erkend keurmerk te voorzien of de ecologische voetafdruk in kaart te brengen. Ook het aanbieden van garanties of proefperiodes kan twijfelaars over de streep trekken. Daarnaast is het trainen van medewerkers cruciaal om klanten voor circulaire producten te interesseren en tot ander gedrag te verleiden.”