Hoe word ik MVO-ambassadeur?

Bron
P+

De nieuwe P+ wordt deze week verzonden. In het eerste nummer van alweer de zesde jaargang volop aandacht voor de 'verankering' van maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Onze wereldreis begon vijf jaar geleden. Welke veilige havens hebben wij gevonden? Die tonen wij in dit nummer", zo licht hoofdredacteur Jan Bom toe, in zijn voorwoord. P+ laat de medewerkers aan het woord, die in hun dagelijkse werk facetten van duurzaam ondernemen meenemen. Bij Essent en de Rabobank heten ze MVO-ambassadeurs. Op de cover Arjen van Klink van de Rabobank, die bezig is om in de Rotterdamse haven energiekasten neer te zetten, zodat de schepen niet meer stationair hoeven te draaien. "Scheepsmotoren gebruiken nu bunkerolie", aldus Van Klink, over onnodige CO2-uitstoot. In P+ ook de exclusieve managementmatrix van de Rabobank, die toont hoe een organisatie de medewerkers stap voor stap meer verantwoordelijkheid geeft als MVO-ambassadeur. Deze tools zijn gratis te downloaden via de website van P+. Voor de tips aan het MKB maakte P+ gebruik van de website die DHV voor de Kamers van Koophandel Rivierenland maakte.

Interessant is het verschil tussen kantoororganisaties en productielocaties. Bij Essent blijkt dit het duidelijkste wanneer het over een onderwerp als koffie gaat. Op een kantoorlocatie in Groningen is het MVO-onderwerp vooral: wij moeten koffie drinken van gecertificeerde producenten. Op de productielocatie is de vraag: kunnen wij met afval van deze gecertificeerde producenten de kolencentrale bijstoken, om deze meer klimaatneutraal te maken?

Aan het woord komen Greet ter Laan en Bert de Jonge, data analist en advocaat bij Essent Netwerk BV in Groningen. “Tenslotte kijk je als MVO Ambassadeurs natuurlijk ook naar de werkelijke bedrijfsprocessen. Steeds meer boeren willen graag biogas op het net ‘invoeden’. Dat geeft op zich gedoe. Het is ander gas dan aardgas en er is nog geen wetgeving. Maar uit het oogpunt van duurzaamheid moet je daar toch voor zijn, dus daar denk je als netbeheerder over na. Daarom vragen we de toezichthouder om in nadere regelgeving de condities te bepalen waaronder die ‘invoeding’ zou kunnen plaatsvinden. Je moet voortdurend kijken: waar zit mogelijkheid tot verbetering?”

Op de productielocatie Fred Hooijmaijers, asset engineer en teamleider procesautomatisering Amercentrale van Essent, Geertruidenberg. Hij begeleidt het nieuwe project om biomassa van koffieafval uit Brazilië bij te stoken. Dit is een wereldprimeur, waar ook Utz Certified en Stichting DOEN aan meewerken.”Dat proces van bijstoken met biomassa begeleiden we nu alweer enkele jaren. We richten ons met name op houtproducten uit zagerijen: zaagsel, splinters. Palmolie stoken wij hier niet bij. Biomassa is een grootschalig project, met een eigen aanvoerhaven en een biokade pal naast Nationaal Park De Biesbosch. Ook die plek stimuleert je in MVO-denken, schept een extra verplichting. Met welke groene stromen kunnen we onze centrale nog meer binnen de grenzen van de wet houden dan we nu al doen? Wat kunnen we nog meer afvangen, dan alleen vliegas, waar nu bouwmaterialen van worden gemaakt, of de zwaveldioxide in de rookgassen waar gips van wordt gemaakt? Met nieuwere hybride centrales kun je nog verder gaan, nog betere rendementen scoren, nog efficiënter bijstoken. Maar we gaan hier ook al heel ver. Tot 30 procent van de totale brandstofhoeveelheid is nu al CO2-neutraal. Dat is MVO.”

Share Button