De Europese bouw is naar schatting verantwoordelijk voor ruwweg veertig procent van de wereldwijde uitstoot van afval. Doorgaan op deze voet is geen optie. Klimaatverandering, nieuwe regelgeving en stijgende materiaalkosten maken dat een andere aanpak noodzakelijk is. Slimme, digitale modellen – in combinatie met circulariteit – kunnen helpen deze uitstoot flink terugbrengen. In het nieuwste Urban Insight-rapport ‘Building the future through circular data’, geven de experts van Sweco de best practice en next practice tools om uitstoot te verminderen, geld te besparen en circulariteit te vergroten.

In het rapport worden de best practice en next practice tools gepresenteerd, zoals Matchmaking voor sloop; Revelop, een e-commerce voor bouwmaterialen; de Carbon Cost Compass voor het beoordelen de kostenimpact van ontwerpkeuzes; en Twinfinity, een digitale twin tool die u helpt circulaire activa in uw gebouw te beheren. Zonder deze en andere digitale hulpmiddelen, en de weloverwogen beslissingen waartoe ze kunnen leiden, zullen de belichaamde circulaire waarden in onze gebouwen veranderen in afval – toevoegend aan de jaarlijkse 400 miljoen ton bouwafval in Europa die we produceren.

In een nieuwe berekening tonen deskundigen aan dat elke vierkante meter vloeroppervlak dat je in een gebouw sloopt, tot wel tot 750 euro aan directe en indirecte kosten kan opleveren.
Dit rapport is een oproep tot actie. Elke seconde telt.