Nu is het tijd om vanuit het perspectief van duurzaamheid actie te ondernemen aan verpakkingen voor Food & Beverage (F&B), aangezien dit een volgende stap is die nodig is in onze branche“, zegt Bastiaan van Asten, HMSHost International’s VP Food & Beverage. HMSHost heeft onlangs meegewerkt aan het opstellen van duurzame verpakkingsdoelen voor de planning van de sector in 2022-2025 in Nederland, in lijn met de ambities van de industrie om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen.

Alleen door samen te werken, kunnen we fundamentele veranderingen in de markt bereiken. We zullen met zijn allen een cultuuromslag moeten bewerkstelligen. Dat lukt alleen als hiervoor een breed draagvlak is,” vertelt Bastiaan van Asten. Samen met andere horecabedrijven die tot de koplopers in de sector behoren en het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken), heeft HMSHost het initiatief genomen om een ambitieus brancheplan te maken om verpakkingen te verduurzamen. Samen met deze groep heeft HMSHost International zich gecommitteerd aan een ambitieus brancheplan met als streven om verpakkingen te verduurzamen.Van Asten vervolgt: “De horeca in Nederland kenmerkt zich door fragmentatie door de vele spelers. Zo heeft een burgerketen andere uitdagingen dan een formule waarin koffie de hoofdrol speelt. In onze markt komen deze allemaal bij elkaar. Hierdoor hebben we een opeenstapeling van andere eisen en wensen van spelers in onze markt. Voor ons dus de taak om harmonisatie te zoeken, en te beginnen bij de grote gemene deler.” In de maatschappij zie je veel verzet tegen het (eenmalig) gebruik van plastics. Bezorgde burgers verzetten zich steeds meer tegen de schadelijke hoeveelheden zwerfafval in het milieu. “Wij willen stappen zetten naar een circulaire economie voor verpakkingen.

Het streven is om het gebruik van verpakkingen terug te dringen. “Dit willen we doen door waar mogelijk minder materiaal te gebruiken, (zwerf)afval beter in te zamelen, en recycling te bevorderen. Met een brancheplan in onze hand, kunnen we de markt inspireren stappen te zetten en te investeren in alternatieven.”

Voor zowel de afdeling conceptontwikkeling, facilities als F&B inkoop en assortiment, staat dit vraagstuk hoog op de agenda. Samen met onze leveranciers, besteden we veel aandacht aan primaire en secundaire verpakkingen en de herkomst. Samen met onze business partners, de verhuurders, bekijken we hoe we diverse afvalstromen verder kunnen scheiden en schoner kunnen houden. Dat dit een complexe uitdaging is op stations zal geen verrassing zijn. Zeker op luchthaven Schiphol met ruim 71 miljoen reizigers uit 330 verschillende bestemmingen.

Maar dat ook onze business partners belang aan een duurzame strategie hechten, blijkt wel uit hun ambities. We willen onze plannen afstemmen op de forse ambities van onze zakelijke partners zoals Royal Schiphol Group en de Nederlandse Spoorwegen. Van Asten vervolgt: “Sterke doelen waar we ons als concessionaris hard voor willen maken. Door samen te werken, kunnen we productieprocessen en -gewoontes beïnvloeden en de markt in Nederland veranderen. Als onderdeel van de Autogrill-groep hebben we een wereldwijde strategie ‘to Start Somewhere’. Veel kleine acties om samen een betere toekomst op te bouwen. Dit is het echte geheim van ons succes; echte veranderingen bereik je niet alleen, maar wel samen.