Ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat je organisatie binnen korte tijd een schip kan worden dat kapseist. En dan moet je als leider accuraat weten in te grijpen. Er is geen succesformule om dit te doen, Brian Bacon denkt dat alleen de ‘authentieke’ weg de juiste is. Als leider moet je dan snel afstemming creëren tussen het management, commitment scheppen in de organisatie en een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid zien te bewerkstelligen om de dingen voor elkaar te krijgen. Dit lukt je alleen wanneer mensen voelen dat er een ‘goede bedoeling’ achter de organisatie en jouw persoon schuilt. Dan krijg je vertrouwen en zullen zij zich voor de organisatie gaan inzetten.

Morele keuzes maken
Vluchtige missie statements helpen niet, die suizen voorbij als frisbees over de hoofden van de medewerkers. Alleen een leider met een ‘waar’ karakter kan rekenen op steun en inzet. Je ware karakter toont zich in momenten van crisis. Om zo’n leider te worden moet je je afvragen wie je bent en wat je echt wilt, en waar je nu bent en waar je heen wilt. Beantwoord deze vragen liever nu meteen! In een mensenleven vinden er volgens Bacon ongeveer om de 7 jaar levensveranderingen plaats, het is handig om in je zelfonderzoek deze mogelijkheid open te houden. Mooi voorbeeld was de directeur van Levis die de productie van spijkerbroeken terugtrok uit China vanwege kinderarbeid, terwijl dat toen der tijd de enigste markt was waar Levis winst maakte. Toen MTV hier ruchtbaarheid aan gaf werd Levis weer ongekend populair.

Crisis management
Maar wat te doen in tijden van crisis? Bacon geeft aan dat je eerst de situatie moet proberen te begrijpen door objectieve observatie. Een leider reageert nooit op een situatie, hij bekijkt eerst de situatie vanuit verschillende perspectieven zodat hij of zij er een intuïtief gevoel over krijgt en het grotere perspectief gaat zien. Daarna is het de kunst de juiste vragen te ontdekken. Einstein zei ooit: ‘Als ik een uur de tijd krijg om een probleem op te lossen besteed ik 55 minuten aan het zoeken naar de juiste vraag’. Tenslotte helpt het om beelden van de mogelijkheden te creëren en werkbare strategieën te ontwikkelen.

De wereld gaat veranderen, dat is ook een kans.
Kinderen hebben op hun verlanglijst alleen nog maar elektronica staan en bij bedrijven zoals Disney wordt iedere 5 minuten een nieuw product gelanceerd. Ook zijn de jongere generatie managers heel anders dan de huidige generatie. Er zijn meer mensen aangesloten bij organisaties zoals Greenpeace of Amnesty International als bij politieke partijen. Het gaat ons economisch goed, en daarom is het volgens Bacon nu de tijd om het disfunctioneren in de wereld, de slechte patronen, aan te pakken. Want de beste tijd om je dak te repareren is wanneer de zon schijnt. Het wantrouwen van het bedrijfsleven moet om. Leiders mogen zich in gaan zetten om werk te creëren dat zin en betekenis geeft aan het leven van de werknemers. Sociale innovatie heet dat. “Denk dus diep na over je ware intentie en leer om de tekenen van verandering te lezen en daar op tijd op in te spelen.”

Relaties zijn conversaties
Om te kunnen leiden moet je relaties aan durven gaan en dus moeilijke gesprekken niet mijden. “Stay in conversation and talk about the right things”, raadt Brian Bacon het publiek aan. Conversatie is meer bedoeld als een houding, dat gaat niet over een eenmalig praatje, maar een constante inspanning om de diepere lagen en motivaties boven te halen. Dat kan je alleen bij anderen doen als je ook de eigen patronen goed kent. Dus een onderzoek van de eigen waarden en gewoontes. Belangrijk is om je te realiseren dat je niet je gedachtes en gevoelens bent, maar ze alleen maar hebt. Dat geeft ruimte voor de keuze om er direct op te reageren of te beslissen ze te parkeren om eerst nader onderzoek te doen naar de feiten. “Een leider overziet wat er gaande is en handelt er naar.” Of in een mooi voorbeeld anders gezegd: je wilt geen bonnen uitdelen als doel, maar mensen langzamer laten rijden. Dan kun je ook een bord neerzetten: de politie staat hier. Anders denken, anders doen.