Het Nederlandse milieubeleid staat in de schijnwerpers. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) werd gepubliceerd. In het nieuwe boek ‘Elementaire Deeltje – Milieu’ schetst Jacqueline Cramer een beeld van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het milieuvraagstuk. Tenslotte wordt op 11 december a.s. een breed symposium ‘Richting geven aan het milieubeleid van de 21ste eeuw’ plaats, dat munitie biedt voor een actief én effectief milieubeleid. 

Boek Jacqueline Cramer

Toenemende welvaart en industrialisatie brachten ons veel goeds, maar niet voor onze leefomgeving. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw staat ‘het milieu’ daarom op de politieke agenda. Toen ging het vooral over de aanpak van lokale milieuverontreiniging. In de jaren tachtig werd duidelijk dat vervuiling niet ophoudt bij de landsgrenzen. Begin eenentwintigste eeuw steeg ook het maatschappelijk besef dat we wereldwijd een alarmerend beslag leggen op grondstoffen en we onze aarde steeds verder opwarmen.

milieuboekIn Elementaire Deeltje – Milieu schetst Jacqueline Cramer een beeld van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het milieuvraagstuk. Waarom kwam het onderwerp op de maatschappelijke agenda? Welke milieuverbeteringen zijn er tot stand gebracht? Welke rol heeft de overheid door de jaren heen gespeeld? Hoe is die rol in de loop der tijd veranderd mede onder invloed van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers? Hoe kunnen we het tij keren en voortbouwen op de goede dingen die gezamenlijk al wel tot stand zijn gebracht?

Jacqueline Cramer is directeur van het Utrecht Sustainability Institute en hoogleraar duurzaam innoveren. Ze publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften en heeft meer dan 40 jaar ervaring op milieugebied binnen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waaronder van 2007 tot 2010 als minister.

Bestel het boek hier online (via Bol.com) (€9,95)

Conferentie ‘Richting geven aan het milieubeleid van de 21ste eeuw’

Het is essentieel om milieubeleid te blijven aanscherpen. Op donderdagmiddag 11 december a.s. vindt het symposium ‘Richting geven aan het milieubeleid van de 21ste eeuw’ plaats, dat munitie biedt voor een actief én effectief milieubeleid. Initiatiefnemers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Royal HaskoningDHV, VVM, mauritsgroen*mgmc en Milieu Compact.

Grote uitdagingen

Over de uitdagingen waar het milieu voor staat, wordt veel gepubliceerd. Zo lieten onderzoekers van het internationaal klimaatpanel IPCC begin november weten dat mondiaal in 2050 een broeikasgasreductie nodig is van 40 tot 70 procent om desastreuze opwarming van de aarde te voorkomen. Om vrijwel volledige uitputting te voorkomen, moet ook de winning van vele metaalertsen de komende decennia met méér dan 50 procent omlaag. Ondertussen blijft het verbeteren van lucht-, bodem- en waterkwaliteit eveneens om aandacht vragen.

Modernisering

Centraal tijdens de conferentie op 11 december in het Utrechtse Muntgebouw staat de vraag hoe de overheid actief én effectief kan anticiperen op de belangrijkste milieu-uitdagingen. Hoe kunnen we meters maken? Welke strategieën zijn daarvoor nodig? Wie zijn de belanghebbenden en wie de gangmakers?

In de aanloop naar het symposium publiceren de organisatoren een negental artikelen met tal van suggesties – inhoudelijk onderbouwd – om het beleid te moderniseren. Auteurs zijn Maurits Groen, Stephan Slingerland, Ester van der Voet, Sible Schöne, Maarten Hajer, Jacqueline Cramer, Derk Loorbach, Theo Henckens en Jos van der Schot.

Vuurwerk

Het debat op donderdagmiddag 11 december belooft vuurwerk! Op de suggesties van inleiders, auteurs, jongeren en publiek volgt directe reactie door ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wees er snel bij, want vol is vol.

Meer informatie over en aanmelden voor de conferentie