De opzet van het verslag is ten opzichte van voorgaande jaren vernieuwd. Door interviews met medewerkers en externe stakeholders als de Waddenvereniging, omwonenden van Schoonebeek en Energie Beheer Nederland wordt de NAM van verschillende kanten belicht. Het maakt het verslag aantrekkelijker en prettiger leesbaar.

Het maatschappelijk verslag is online te bekijken, maar ook in papieren versie op te vragen via ons aanvraagformulier.

Hieronder het persbericht zoals het uitgestuurd is:

Maatschappelijk verslag NAM: 60 jaar bron van energie

In het jaar 2007 bestond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 60 jaar. Twee bijzondere gebeurtenissen markeren dit zestigste levensjaar: de winning van het eerste Waddengas vanaf de locatie Moddergat en de beslissing om opnieuw olie te winnen bij Schoonebeek. De herontwikkeling van het olieveld zal naar verwachting in 2010 leiden tot de eerste productie.

NAM is zich er bewust van dat gas en oliewinning eindig zijn. Er is een middellange termijnstrategie opgesteld tot 2020; de mogelijke verkoop van enkele offshore velden maakt daarvan onderdeel uit.

De cijfers
De omvang van de gasproductie is 11 miljard minder dan gepland, veroorzaakt door het warme jaar. In 2007 bedroeg NAM’s totale gasproductie 47,7 miljard m3, tegenover 50,4 miljard m3 in 2006. De productie uit het Groningenveld kwam uit op 28,9 miljard m3, terwijl de afzet uit de kleine gasvelden op land en op de Noordzee 18,8 miljard m3 was. De kleine velden produceerden daarmee meer dan gepland. Rendabele ontwikkeling daarvan is alleen mogelijk door lagere kosten. Door slimmere boormethodes en kleine satellietlocaties konden ook velden aangeboord worden die eerder onrendabel leken.

De NAM verrichtte in 2007 zes landboringen met de Synergy Light Land Rig. Hierbij waren twee geslaagde exploratieboringen; bij Lauwerzijl en bij het Witterdiep dat nu is aangesloten op het productiesysteem Westerveld.
De NAM ontving in juli 2006, na 14 jaar maatschappelijke discussie, de vergunningen die nodig zijn voor winning van Waddengas vanaf de locaties Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. Als eerste werd de locatie Moddergat aangesloten, waarna op 5 februari 2007 het eerste waddenzeegas uit de nieuwe velden werd gewonnen.

De olieproductie van de NAM bedroeg circa 360 duizend m3 (2006: 426 duizend m3). Het grootste deel hiervan werd gewonnen uit de velden in West-Nederland: ongeveer 260 duizend m3 dit jaar, tegenover ongeveer 321 duizend m3 in 2006. Op zee werd het overige deel gewonnen. Daarnaast werd bijna 515 duizend m3 aardgascondensaat geproduceerd. Aardgascondensaat is een waardevol bijproduct.

In december 2007 besloot de NAM samen met partner Energie Beheer Nederland BV om opnieuw olie te gaan winnen in Schoonebeek. Met nieuwe innovatieve technologie denkt de NAM de komende 25 jaar in totaal nog zo’n 100 à 120 miljoen vaten olie te winnen in Schoonebeek.

Investeringen en uitgaven
De investeringsuitgaven (mede namens de joint venture partners) van de NAM zijn in 2007 ten opzichte van het jaar ervoor met drie procent gedaald tot 557 miljoen euro. Dat is 17 miljoen euro minder dan in 2006. De in verhouding licht afgenomen uitgaven in 2007 zijn vooral te verklaren door de afgenomen kosten die gemaakt zijn ten aanzien van booractiviteiten. De operationele uitgaven kwamen in 2007 uit op 783 miljoen euro. Deze uitgaven zijn drie procent lager dan in het voorgaande jaar (2006: 810 miljoen euro).

Warffum
Voor de rechtbank in Groningen diende op donderdag 11 oktober de rechtszaak tegen de NAM en installatiebedrijf GTI vanwege het ongeval op de locatie Warffum op 31 mei 2005. Bij het ongeluk kwamen twee medewerkers van een contractor om het leven en raakten enkele mensen gewond. Tijdens de zitting werd de NAM vertegenwoordigd door directeur Roelf Venhuizen. Gedurende de rechtszaak kwam naar voren dat ten tijde van het ongeval de onderlinge samenwerking en communicatie niet toereikend waren. Dit zijn conclusies die ook zijn bevestigd door een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Meteen na het ongeval zijn aanvullende maatregelen genomen om de veiligheid nog beter te waarborgen. Verdere verbeterpunten zullen duurzaam worden geïmplementeerd, in lijn met de aanbeveling van de OvV.

Innovatie
De inzet van de Synergy Light Land Rig heeft in combinatie met betere putontwerpen gezorgd voor een kostenreductie van 30 %. De kleinere boortoren, met een hoogte van 30 meter, heeft minder invloed op de omgeving en is een goed voorbeeld waarbij economie en milieu hand in hand gaan.
Verder zijn in 2007 in navolging van 2006 acht Skid Mounted productie units geplaatst. Deze kleine en mobiele productie units zijn samen met de Synergy Light Land Rig de reden dat kleine velden die eerder onrendabel waren nu wel in productie genomen kunnen worden.

In 2007 werden ook twee nieuwe monotowers geïnstalleerd. Deze kleine, onbemande platforms – waarvan de eerste in 2006 in gebruik werd genomen – hebben één poot in plaats van de traditionele vier poten. Het is voor zover bekend wereldwijd de eerste offshore productiefaciliteit die zonnepanelen en windturbines gebruikt om zelf energie op te wekken.

Toekomst
Tot 2020 is een strategie voor de middellange termijn opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de NAM gezond blijft, worden er nu essentiële stappen gezet. Geconfronteerd met de eindige reserves wordt gewerkt aan een veelheid van technische innovaties. Meer efficiënte platforms, drastisch gereduceerde boorkosten, nieuwe technologie om meer gas te winnen en de onderzoeken naar opslag van CO2 zijn hiervan voorbeelden. De mogelijke verkoop van enkele offshore-velden maakt ook onderdeel uit van de strategie NAM 2020. Met de ondernemingsraad zijn eind 2007, begin 2008 afspraken gemaakt om de know-how van de ervaren medewerkers te waarborgen voor de nieuwe eigenaars. Voor deze en eventuele volgende personeelsovergangen is een convenant opgesteld.

Duurzaamheid & Natuur en Milieu
In 2007 is er wereldwijd veel aandacht geweest voor klimaatveranderingen. De NAM deelt de mening dat de samenleving moet zoeken naar oplossingen voor de CO2-problematiek en NAM levert daar graag een bijdrage aan. Shell voert studies uit naar de mogelijkheden om CO2 die vrijkomt bij de Shell-raffinaderij Pernis, op te slaan in een nabijgelegen leeg gasveld. Er wordt nu onderzocht of opslag zou kunnen plaatsvinden in een of meer lege gasvelden nabij Barendrecht, die de NAM voor dat doel aan Shell ter beschikking zou stellen.

Groen Licht
Jaarlijks trekken zestig miljoen vogels over de Noordzee. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden komt het voor dat een aanzienlijk aantal trekvogels aangetrokken wordt en gedesoriënteerd raakt door traditionele verlichting op olie- en gasplatforms. De kans dat deze weersomstandigheden zich onderweg voordoen, is ongeveer 10 procent. De vogels blijven dan rondvliegen of strijken langdurig op de platforms neer, waardoor ze vaak te zwak zijn om de kust nog te bereiken.De NAM en Philips hebben samen een nieuw type verlichting ontwikkeld om dit probleem te verminderen. De lampen stralen een beperkt deel van het kleurenspectrum uit.

Dankzij de unieke kleur raken vogels minder afgeleid door de verlichting van de platforms. Als pilot is sinds de zomer van 2007 het NAM-platform L15 – uitgerust met de nieuwe verlichting. Dit platform, dat net voor de Nederlandse kust ter hoogte van Vlieland ligt, is het eerste ter wereld met dit nieuwe type verlichting. Vrijwel alle buitenverlichting, maar liefst 380 lampen, zijn vervangen. De eerste resultaten zijn zeer positief en de mogelijkheden op land en voor andere offshore installaties worden momenteel onderzocht.