Primeur voor overheidsinkopers
Welke duurzaamheidscriteria hanteren overheidsinkopers bij hun inkopen? En hoe stemmen ze dat af met hun leveranciers? In deze workshop gaan overheidsmedewerkers (inkopers en milieumedewerkers) met hun leveranciers in gesprek rondom de productgroepen dienstauto’s, ICT en papier.
De duurzaamheidscriteria van deze productgroepen zijn opgenomen in de Menukaart Duurzaam Inkopen waarmee de deelnemers kennismaken. Deze Menukaart is een hulpmiddel waarmee overheidsinkopers zelf hun prioriteiten en ambities kunnen vaststellen voor duurzaam inkopen en aanbesteden.
De Menukaart is nog in ontwikkeling. Bij een kleine pilotgroep (8 gemeenten en 2 provincies) wordt in maart en april de Menukaart getest. De workshop staat ook in het teken van deze pilot. De deelnemers aan de workshop hebben de primeur om als eersten met de Menukaart kennis te maken én om het instrument op maat te verfijnen.
Welkom zijn zowel overheidsmedewerkers (inkopers, milieumedewerkers) als leveranciers.

KansRijk
Behalve Duurzaam Inkopen komen op deze dag ook vele andere regelingen en de expertise van SenterNovem over duurzaamheid en innovatie uitgebreid aan bod. Met KansRijk wil SenterNovem een inspirerend en informatief evenement neerzetten dat bedrijfsleven en overheden enthousiast maakt voor innovatie en duurzaamheid.