Het Nederlandse bedrijfsleven is zich nog nauwelijks bewust van haar koolstof-erfenis. Onderzoek uitgevoerd door de specialisten van Sinkit, samen met Stichting Climate Cleanup en het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen, wijst uit dat slechts één bedrijf in Nederland plannen heeft om verantwoordelijkheid te nemen voor haar Scope 0 – historische – emissies en deze op te ruimen.

In december van dit jaar is het 10 jaar geleden dat het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. Sindsdien hebben wereldwijde inspanningen de explosieve groei van CO2-uitstoot afgeremd en laten vele westerse landen zien dat hun uitstoot daadwerkelijk daalt. Hoewel de ambitie van het klimaatakkoord is overgenomen in de strategieën van het bedrijfsleven, blijkt alleen een radicale reductie van uitstoot – van minimaal 90% in 2040 ten opzichte van 1990 – onvoldoende. Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken, moet ook een aanzienlijk deel van de historische emissies worden aangepakt.

Om te beoordelen in hoeverre het Nederlandse bedrijven zich bewust is van de noodzaak tot CO2-verwijdering, hebben Sinkit, Climate Cleanup en het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen het koolstof-bewustzijn van het bedrijfsleven onderzocht. Uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het bedrijfsleven, zowel in Nederland als wereldwijd, nog onbekend is met deze uitdaging. Wereldwijd hebben slechts vier bedrijven zich in het verleden gecommitteerd aan het opruimen van hun Scope 0 emissies. In Nederland is alleen Verstegen Spices & Sauces, een kruiden- en specerijenbedrijf, actief bezig met het onderzoeken van haar verantwoordelijkheid voor historische emissies.

Een tweede bevinding van het onderzoek betreft de betaalbaarheid van de uitstoot. Het overgrote deel van de huidige emissies wordt momenteel onbelast in de atmosfeer gedumpt. Uit analyse van de financiële en ecologische jaarcijfers van de grootste Nederlandse bedrijven, blijkt dat voornaamste uitstoters een winstmarge hebben die lager is dan €100 per uitgestoten ton CO2 . De winst van deze bedrijven is, gerekend per ton CO2 , daarmee lager dan de werkelijke kosten van hun uitstoot. Het is duidelijk dat deze lacune, waarbij de winst naar de aandeelhouders vloeit, maar de belastingbetaler opdraait voor de kosten, in het komende decennium zal moeten worden opgelost.

Gezien de omvang van de historische voetafdruk van het Westen en de toenemende noodzaak voor negatieve emissies, wordt verwacht dat meer bedrijven in de komende jaren hun verantwoordelijkheid voor uitstoot uit het verleden onderkennen en hierop actie ondernemen.

Over Sinkit

Sinkit zet zich in om de koolstofcyclus te herstellen en ons klimaat te stabiliseren door CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Sinkit is een coöperatie en heeft als doel om, naast het agenderen van het onderwerp, in 2030 minstens 55 CO2 -verwijderingsprojecten te hebben geïnitieerd. Als laatste biedt Sinkit een platform voor kwalitatief hoogwaardige CDR-credits.

Over Climate Cleanup

De stichting Climate Cleanup keert klimaatverandering door koolstof opnieuw op te slaan. Dit doen we door het plan Double Nature te ontwikkelen en uit te voeren. Ons doel is om 1.500 gigaton CO2 vast te leggen, dezelfde hoeveelheid die al door het leven op aarde is opgenomen – vandaar Double Nature. De kern van onze strategie is innovatief ondernemerschap in het verwijderen van koolstof uit oceanen, land, rotsen en de bouw.

Over Online kennisplatform Duurzaam Ondernemen

Hét Online Kenniscentrum voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, is een initiatief van Folkert van der Molen van Van der Molen E.I.S. en online sinds mei 2000. De site heeft voor wat betreft de nieuwsrubriek de doelstelling zo compleet mogelijk te zijn in het publiceren van verschenen (pers)berichten op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven