De relevantie en wenselijkheid van het nastreven van duurzame ontwikkeling behoeft weinig betoog. Hoe dit te realiseren, des te meer! In zijn rede op 1 maart te NHTV Breda, legde lector Duurzame businessmodellen dr. Frans Melissen uit dat we – helaas – nog niet veel vooruitgang hebben geboekt in de manier waarop onze maatschappij zich organiseert en ontwikkelt, en dat de huidige situatie zeker nog niet duurzaam genoemd kan worden.

De tot nu toe gebruikelijke manieren van denken en doen – zoals streven naar economische groei en het ‘heilig verklaren’ van kapitalisme en de vrije markt – hebben nog steeds de overhand en staan nieuwe manieren van denken en doen vaak in de weg. Dit zien we zeker terug in de manier waarop bedrijven een bijdrage (proberen te) leveren aan duurzame ontwikkeling. Je zou deze manieren kunnen verdelen in drie generaties duurzame businessmodellen.

Lees verder op TGTHR.nl