Voor de studie van Franklin Associates werd uitgegaan van 8 verpakkingssystemen, waarvan 6 verpakkingen van vleeswaren en 2 verpakkingen met ontbijtgranen.
Van de 6 verpakkingen voor vleeswaren was 1 flexibele verpakking met Zip-Pak en waren 5 starre verpakkingen.
Van de 2 verpakkingen voor ontbijtgranen was er 1 een hersluitbare flexibele verpakking met Zip-Pak en 1 verpakking was een bag-in-box.

Hersluitbare flexibele verpakking milieuvriendelijker

Uit de LCI blijkt dat de producten die in flexibele hersluitbare verpakkingen waren verpakt een lagere energieconsumptie hebben, minder afval veroorzaken en minder broeikasgassen veroorzaken dan de onderzochte starre verpakkingen. Hoewel de gebruikte transportenergie minder dan 17% van het totale energiegebruik veroorzaakt, bleek dat de noodzakelijke transportenergie voor meermalige starre verpakkingen hoger is dan voor hersluitbare verpakkingssystemen.
De conclusie van het rapport is dat hersluitbare flexibele verpakkingen een betere optie voor duurzaamheid zijn in vergelijking met starre verpakkingen. Deze conclusie wordt gebaseerd op een betere product/verpakking-ratio, lagere energievoetafdruk, kleinere voetafdruk van afval en minder uitstoot van broeikasgassen tijdens de hele levenscyclus van hersluitbare flexibele verpakkingen.