De discussie over de geluidsoverlast die Schiphol veroorzaakt kenmerkt zich door veel ruis, wantrouwen en onenigheid over de meetmethodes. Bij het meten van geluid zou ‘dat van een brommer niet van een vliegtuig te onderscheiden zijn’, waardoor de gegevens per definitie niet betrouwbaar zouden zijn.

De PvdA-Kamerleden bezochten gisteren twee meetpunten van Geluidsnet, waar werd aangetoond dat vliegtuiglawaai wel degelijk goed is te onderscheiden van dat van passerende brommers of, zoals gisteren, een schreeuwend Kamerlid. De kracht van het systeem is de veelheid van meetpunten. In Spaarndam staan bijvoorbeeld vijf microfoons bij particulieren.

Deze zijn aangesloten op een computer en die geeft de vergaarde informatie door aan een centraal punt. Via www.geluids.net zijn de resultaten te zien. Wanneer er een brommer langs één van de meetpunten rijdt, kleurt dat punt rood of blauw. Wanneer er een vliegtuig overkomt, verkleuren alle meetpunten. Permanent is te zien hoeveel decibel de betreffende plek te verwerken krijgt.

Samsom nam gisteren de proef op de som door in de achtertuin van één van de meetpunten een flinke keel op te zetten. Binnen was op beeldscherm te zien hoe het betreffende meetpunt blauw werd (rond de negentig decibel), terwijl de rest keurig op oranje bleef (50 decibel).

,,Met dit systeem laten we zien dat vliegtuiglawaai wel degelijk goed te meten is”, zegt initiatiefnemer René Post. ,,Op deze manier kan dus op een gefundeerde manier een maatschappelijk debat worden gevoerd.”

Financiën
Op dit moment zijn er 23 meetpunten rond Schiphol, waaronder ook in Assendelft, Castricum, Limmen en Heemskerk. Tweehonderd personen hebben zich aangemeld om een meetpunt te nemen. Geluidsnet is nog op zoek naar financiën om die te kunnen inrichten. De apparatuur kost inclusief plaatsing zo’n 450 euro. De meetapparatuur die nu wordt gebruikt, is geleverd door TNO.

Samsom stelde dat het ideaal zou zijn wanneer de gegevens van Geluidsnet kunnen worden gekoppeld aan die van Schiphol, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. ,,De gegevens van Geluidsnet kunnen worden gebruikt om die van Schiphol los te provoceren’, stelde hij. ,,Iedereen is het er over eens dat het anders moet met de overlast van Schiphol. Dit systeem is ideaal om dat te onderbouwen.”

Ondertussen heeft KLM laten weten dat zijn toestellen aanzienlijk minder lawaai rond Schiphol produceren dan enkele jaren geleden. Dat stelt de luchtvaartmaatschappij in het Duurzaamheidsverslag 2003/2004. De herrie is vooral minder geworden dankzij de vervanging van oudere Boeings 747 door nieuwe Boeings 777.

Volgens metingen produceert de 777 bij het overvliegen na de start elf decibel minder geluid dan een jumbo. In de beleving van omwonenden komt dat volgens KLM neer op meer dan een halvering van het geluid.